Gemeente Holsbeek

04/05 - 11.06u UPDATE CORONAVIRUS - Dienstregeling De Lijn

Gepubliceerd op  ma 04 mei 2020
Aanpassing aanbod vanaf 4 mei

Hervatting van de reguliere dienstregeling

Op basis van de nieuwe richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad, rijdt De Lijn vanaf nu terug volgens de dienstverlening , zoals die in een normale schoolperiode van kracht is.
Ook alle schoolbussen zullen dus terug rijden vanaf 4 mei.

De nachtbussen op vrijdag en zaterdag blijven tot nader orde opgeschort.

De richtlijnen van social distancing blijven van kracht

Reizigers moeten daarbij de richtlijnen volgen zoals die door de nationale veiligheidsraad zijn meegegeven:

  • Alle burgers wordt gevraagd om de drukte te vermijden.
  • Vermijd verplaatsingen die niet essentieel zijn
  • Gebruik je eigen verplaatsingsmiddelen (lopen, fiets, auto,...) om voorrang te geven aan wie het openbaar vervoer het hardst nodig heeft.
  • Vermijd de spitsuren.
  • Draag een mondmasker als je gebruik maakt van het openbaar vervoer (verplicht voor alle reizigers ouder dan 12 jaar).

Om de mondmaskerdracht te handhaven, rekent De Lijn in eerste instantie op het gezond verstand en de burgerzin van alle burgers. Reizigers zorgen voor zichzelf en mekaar, er zal ongetwijfeld een vorm van sociale controle en mekaar aanspreken op de mondmaskerdracht ontstaan.
Daarnaast zullen de controleurs van De Lijn de reizigers die geen mondmasker dragen, hierop aanspreken. In de eerste fase van de exit zullen ze reizigers sensibiliseren en informeren. In een latere fase wordt bekeken of de controleurs een sanctionerende rol kunnen opnemen.
Als een chauffeur geconfronteerd wordt met een reiziger die weigert zijn neus en mond te bedekken, kan hij/zij via dispatching politiebijstand oproepen.

Betaal niet met cash

Er wordt geen cash meer aanvaard op de bussen en trams en in de Lijnwinkels.

Sommige Lijnwinkels zijn mogelijk gesloten door ziekte van de medewerkers. Raadpleeg steeds de openingsuren.

Kan je niet terecht in je vertrouwde lijnwinkel? Dit zijn je alternatieven:

Meer info

De Lijn blijft continu de situatie op het terrein monitoren en hun communicatie updaten.
De meest recente info vind je terug via:

https://www.delijn.be/nl/overdelijn/Corona/

Aanbevelingen en de meest actuele info vind je op de informatiekanalen van de FOD Volksgezondheid

Meer info via www.info-coronavirus.be of op het gratis info-nummer 0800 14 689.