Gemeente Holsbeek

05/05 - 14.38u UPDATE CORONAVIRUS - Steunmaatregelen in tijden van Corona

Gepubliceerd op  di 05 mei 2020
Voor zelfstandige ondernemers en particulieren

Om de coronacrisis het hoofd te bieden, werden er naast de beperkende maatregelen, ook heel wat ondersteunende maatregelen uitgewerkt. Dit zowel naar zelfstandigen als naar particulieren toe.
Wij geven de voornaamste links mee waar je een overzicht vindt per thema en doelgroep.

Zelfstandige ondernemers

Corona hinderpremie en aanvullende premie voor ondernemingen en zelfstandigen die moeten sluiten

Je kan bij VLAIO een corona hinderpremie aanvragen als je als ondernemer je fysieke locatie volledig moet sluiten ingevolge de federale richtlijnen. De ondernemers die getroffen zijn door een sluiting bekomen een eenmalige premie van € 4.000. 
Omwille van de verlenging van de maatregelperiode ontvangt de onderneming vanaf 6 april een bijkomende sluitingspremie voor elke bijkomende sluitingsdag van haar locatie en dit tot het einde van de coronamaatregelen . Deze bedraagt € 160 per verplichte sluitingsdag die samenvalt met een normale openingsdag. Meer informatie via www.vlaio.be/coronahinderpremie.

Wie recht had op de corona-hinderpremie, hoeft daarvoor dus geen nieuwe aanvraag te doen. Als de verplichte sluitingsmaatregelen worden opgeheven, wordt de rekening gemaakt en wordt het bedrag vanaf 6 april tot het einde van de maatregelen in één keer betaald. Wanneer dat precies zal gebeuren, is nog niet duidelijk. 

De corona-hinderpremie is belastingvrij. 

Corona compensatiepremie

Deze premie richt zich tot de ondernemingen en hun toeleveranciers die nog verder mogen werken of winkels die openblijven maar door de beperkende maatregelen een omzetdaling van minstens 60% hebben in de periode tussen 15 maart 2020 en 30 april in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Voor starters wordt gewerkt met een omzetdaling van -60% ten opzichte van het neergelegde financieel plan. Ook vzw's komen in aanmerking, onder voorwaarde dat er minstens één iemand voltijds tewerkgesteld is.

Meer informatie bekom je via www.vlaio.be/coronacompensatiepremie. Een aanvraag indienen kan via https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-compensatiepremie/hoe-vraag-je-de-corona-compensatiepremie-aan/.

Overbruggingsrecht verlengd tot eind mei 2020

In maart versoepelde minister Ducarne de toegang tot het federaal overbruggingsrecht voor zelfstandigen die hun activiteiten al dan niet verplicht moesten onderbreken door de coronacrisis. 

Aanvankelijk gold deze maatregel enkel voor de maanden maart en april, maar aangezien de coronamaatregelen nog steeds (gedeeltelijk) van kracht zijn zal deze maatregel verlengd worden tot en met 31 mei 2020.

Om het overbruggingsrecht te kunnen krijgen moet je vóór het einde van het tweede kwartaal na onderbreking of stopzetting een aanvraag indienen bij je sociale kas.

De concrete voorwaarden en de toepasselijke voorwaarden kan je raadplegen via de volgend link: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus

Overzicht overige steunmaatregelen

KMO Holsbeek houdt je ook via Facebook op de hoogte. Check hun pagina en volg hen!

Overzicht steun aan particulieren

Aanbevelingen en de meest actuele info vind je op de informatiekanalen van de FOD Volksgezondheid

Meer info via www.info-coronavirus.be of op het gratis info-nummer 0800 14 689.