Gemeente Holsbeek

22/03 - 08.35u - UPDATE CORONAVIRUS - COVID-19: Beslissingen Overlegcomité van 19 maart

Gepubliceerd op  ma 22 mrt 2021
Buitenplan uitgesteld, extra maatregelen in het onderwijs en beperkingen in treinen

Het Overlegcomité stelt vast dat sinds 12 maart het aantal nieuwe besmettingen opnieuw stijgt, tezamen met de positiviteitsratio.
De stijging betreft alle leeftijdsgroepen, behalve de 65-plussers. De stijging van de positiviteitsratio is het hoogst in de groep van 10-19 jarigen. Het totaal aandeel van de nieuwe virusvarianten neemt verder toe; de varianten vertegenwoordigen nu ongeveer 65 procent van de besmettingen.
Er wordt ook een toename van het aantal besmettingen en clusters vastgesteld in het onderwijs.

Het aantal ziekenhuisopnames vertoont opnieuw een sterk stijgende trend, alsook een sterke stijging van de bezetting op intensieve zorgen. De ziekenhuizen zijn intussen naar 1B van het ziekenhuisnoodplan overgeschakeld.

Op basis van deze vaststellingen nam het Overlegcomité een reeks beslissingen.

Buitenplan uitgesteld

Het buitenplan wordt voorlopig uitgesteld. Uitzondering zijn de jeugdactiviteiten (jongeren tot en met 18 jaar) voor maximum 10 personen (buitenactiviteiten zonder overnachting). Voor kinderen onder de 12 jaar vinden de activiteiten bij voorkeur buiten plaats.

Maatregelen in het onderwijs

Vraag aan de ministers van Onderwijs om tegen maandag 22 maart een plan voor te leggen om het aantal besmettingen en clusters in de scholen zo snel mogelijk te beperken.

Het Overlegcomité besliste ook om:

  • voltijds contactonderwijs in het middelbaar onderwijs pas mogelijk te maken na de Paasvakantie, vanaf 19 april.
  • het dragen van een mondmasker op school te verplichten voor alle leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar basisonderwijs vanaf uiterlijk woensdag 24 maart.
  • voltijds contactonderwijs gepaard te laten gaan met de uitrol van repititief screenen van leerkrachten en, in een tweede fase, van leerlingen.

Antigeentesten voor niet-telewerkers in risicogevoelige sectoren

Vanaf maandag 22 maart zullen antigeentesten worden ingezet in risicogevoelige sectoren waar geen telewerk mogelijk is.

Beperkingen in treinen

Het aantal zitplaatsen op treinen naar toeristische bestemmingen wordt beperkt. Behalve op schooldagen geldt in treinen dat alleen zitplaatsen aan het venster gebruikt mogen worden, met uitzondering van kinderen beneden de 12 jaar.

Het Ministerieel besluit wordt verlengd tot en met 30 april, met uitzondering van het verbod op niet-essentiële reizen dat wordt verlengd tot 18 april onder voorbehoud van parlementaire goedkeuring van het samenwerkingsakkoord met betrekking tot handhaving van verplichte testing en quarantaine van reizigers. Raadpleeg hier het Ministerieel Besluit van 20 maart.

Overzicht huidige maatregelen

Klik hier voor de laatste stand van zaken.

Blijf de basisregels volgen

  • Respecteer de hygiëneregels en was je handen regelmatig.
  • Doe je activiteiten buitenshuis.
  • Denk aan kwetsbare mensen.
  • Hou afstand (1,5 meter) en draag waar nodig een mondmasker.
  • Beperk je nauwe contacten.
  • Volg de regels over bijeenkomsten.

Wat doet de gemeente Holsbeek?

Het college van burgemeester en schepenen en de gemeentediensten volgen alle communicatie vanuit de federale en Vlaamse diensten voortdurend op.

We nemen alle nodige maatregelen voor de verschillende diensten van gemeente en OCMW (thuiszorgdiensten, scholen,…), volgen de situatie op de voet en staan in nauw contact met alle betrokkenen (WZC, huisartsenkring, verenigingen,...).

Wij volgen de richtlijnen van de Federale overheid, de Gouverneur, de FOD Volksgezondheid, het Departement Onderwijs en de Vlaamse overheidsdienst Welzijn.

We antwoorden zo snel en accuraat mogelijk op alle vragen van organisatoren van evenementen.

Aanbevelingen en de meest actuele info vind je op de informatiekanalen van de FOD Volksgezondheid

Meer info via www.info-coronavirus.be of op het gratis info-nummer 0800 14 689.