Gemeente Holsbeek

27/11 - 11.43u - UPDATE CORONAVIRUS - Beslissingen Overlegcomité van 26 november

Gepubliceerd op  za 27 nov 2021
Overlegcomité beslist winterpakket met onmiddellijke ingang

De coronasituatie in ons land verslechtert in sneltempo, met overbelasting van het zorgsysteem.
Daarom nam het Overlegcomité vrijdagvoormiddag, 26 november, een aangepaste reeks beslissingen die de verspreiding van het virus moeten afremmen en de belasting in de zorg opnieuw beheersbaarder te maken.

De maatregelen treden in werking vanaf zaterdag 27 november, om 11 uur 's ochtends, met uitzondering van de maatregelen die betrekking hebben op de publieke evenementen en sportieve wedstrijden, die in werking treden op maandag 29 november om 7 uur 's ochtends.

Private bijeenkomsten

Private bijeenkomsten moeten buiten worden georganiseerd. Private bijeenkomsten mogen enkel in de volgende gevallen binnen worden georganiseerd:

  • wanneer zij thuis of in een klein toeristisch logies plaatsvinden;
  • wanneer zij plaatsvinden in het kader van een huwelijk of een uitvaart;
  • wanneer het sportieve activiteiten betreft.

Vanaf 50 personen binnen of 100 personen buiten dient de toegang tot de private bijeenkomsten die buiten plaatsvinden, alsook de private bijeenkomsten thuis of in het kader van een huwelijk of uitvaart te worden georganiseerd overeenkomstig het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 inzake het Covid Safe Ticket, zodra dit het toelaat, met uitzondering van de bijeenkomsten die thuis zonder professionele horeca-activiteiten plaatsvinden. De organisator dient de aanwezigen daarvan voorafgaand te informeren.

Horeca en nachtwinkels

  • De horeca is gesloten van 23u tot 5u, behalve voor wat betreft de private bijeenkomsten in het kader van een uitvaart of huwelijk.
  • Een maximum van zes personen per tafel is toegestaan in horeca-aangelegenheden (kinderen tot en met twaalf jaar niet meegeteld). Een huishouden mag een tafel delen, ongeacht de grootte van dat huishouden. Elke persoon moet aan de eigen tafel of aan de toog blijven zitten. Maaltijden en dranken kunnen tussen 23u en 5u niet worden aangeboden om af te halen en te leveren.
  • Nachtwinkels zijn gesloten voor het publiek tussen 23u en 5u.

Discotheken en dancings

Discotheken en dancings dienen te sluiten voor het publiek.

Sportieve wedstrijden

De aanwezigheid van publiek is verboden tijdens professionele en niet-professionele sportieve wedstrijden die binnen worden georganiseerd.
Elke deelnemer tot en met zeventien jaar kan wel worden vergezeld door twee meerderjarige personen.

Evenementen

Evenementen, culturele en andere voorstellingen, sporttrainingen en congressen mogen binnen enkel worden georganiseerd voor een zittend publiek van maximum 50 personen (medewerkers en organisatoren niet meegeteld). Buiten mogen deze voor een zittend of staand publiek van maximum 100 personen worden georganiseerd (medewerkers en organisatoren niet meegeteld) en geldt dat de organisator de passende maatregelen neemt zodat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elk gezelschap.

Massa-evenementen en proef- en pilootprojecten mogen binnen enkel worden georganiseerd voor een zittend publiek van minimum 50 personen en buiten voor een zittend of staand publiek van minimum 100 personen (medewerkers en organisatoren niet meegeteld), mits voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid en mits toepassing van het Covid Safe Ticket.

Telethuiswerk

De periode waarbinnen maximaal één dag per week een terugkeermoment mag worden georganiseerd, wordt verlengd tot en met 19 december 2021.

Net als de bestaande maatregelen, gelden de nieuwe maatregelen tot en met 28 januari 2022. Op 15 december worden de maatregelen tijdens een Overlegcomité geëvalueerd.

Bekijk hier het volledige nieuwsbericht met alle beslissingen van het Overlegcomité van 26 november.

Overzicht van alle Ministeriële en Koninklijke besluiten.

Overzicht huidige maatregelen

Klik hier voor de laatste stand van zaken.

Blijf jezelf en elkaar beschermen, ook als je gevaccineerd bent

  • Draag een mondmasker.
  • Beperk je contacten zoveel mogelijk of spreek buiten af.
  • Hou 1,5 meter afstand.
  • Blijf goed verluchten en ventileren.

Wat doet de gemeente Holsbeek?

Het college van burgemeester en schepenen en de gemeentediensten volgen alle communicatie vanuit de federale en Vlaamse diensten voortdurend op.

We nemen alle nodige maatregelen voor de verschillende diensten van gemeente en OCMW (thuiszorgdiensten, scholen,…), volgen de situatie op de voet en staan in nauw contact met alle betrokkenen (WZC, huisartsenkring, verenigingen,...).

Wij volgen de richtlijnen van de Federale overheid, de Gouverneur, de FOD Volksgezondheid, het Departement Onderwijs en de Vlaamse overheidsdienst Welzijn.

We antwoorden zo snel en accuraat mogelijk op alle vragen van organisatoren van evenementen.

Aanbevelingen en de meest actuele info vind je op de informatiekanalen van de FOD Volksgezondheid

Meer info via www.info-coronavirus.be of op het gratis info-nummer 0800 14 689.