Gemeente Holsbeek

31/05 - 11.19u - UPDATE CORONAVIRUS - Heropening scholen

Gepubliceerd op  zo 31 mei 2020
Gemeentelijke scholen De Zilverlinde, De Gobbel en het Anker

De gemeentelijke scholen De Zilverlinde, De Gobbel en het Anker kunnen veilig de lessen heropstarten

Dit betekent dat:

  • de kleuters vanaf dinsdag 2 juni 2020 terug naar school kunnen gaan
  • de leerlingen uit het derde, vierde en vijfde leerjaar vanaf vrijdag 5 juni 2020 terug naar school kunnen gaan.

Advies GEES

In hun advies benadrukken de experts van de GEES verschillende elementen die toelaten dat de afbouw wordt voortgezet: 

  • Allereerst blijven de relevante indicatoren inzake de verspreiding van Covid-19 in ons land bemoedigend, rekening houdend met de incubatietijd van het virus.
  • Ten tweede zijn de inzichten in internationale wetenschappelijke kringen geëvolueerd. De experts van de GEES geven aan dat studies en ervaringen uit verschillende landen ons leren dat kinderen minder getroffen lijken te zijn door het virus en ze lijken bovendien ook minder besmettelijk. Daardoor zal de herneming van de lessen ook niet leiden tot een significante heropflakkering van het virus, op voorwaarde dat de scholen de protocollen nauwgezet blijven volgen.

De schoolteams willen elke leerling de kans geven om dit jaar nog naar school terug te keren

De veiligheid van onze leerlingen en ons personeel is en blijft nog steeds het belangrijkste. We nemen de opgedane ervaringen van de afgelopen weken bij de opstart van L1, L2 en L6 mee. Door een combinatie van maatregelen blijven we zorgen voor een zo veilig mogelijke schoolomgeving.

Klasgroepen worden vaste bubbels

Elke leerling volgt les en speelt tijdens de schooluren zoveel mogelijk met zijn eigen klasgroep, die de vaste bubbel vormt. Er is geen maximumaantal leerlingen in de klasgroep. Verder worden de regels in verband met de veiligheidsafstand tussen leerlingen versoepeld. Tussen leraren en ouders en tussen leraren onderling blijft de afstandgrens van 1,5 m essentieel. De leerlingen krijgen een vaste plaats in een vast lokaal. De verschillende groepen hebben geen contact met elkaar.

Aparte speeltijden en lunchpauzes

Net zoals voorheen, gaan de leerlingen niet allemaal samen lunchen of spelen op de speelplaats. Zo vermijden we contact tussen de verschillende groepen. De directies zullen per school concreet nog verder preciseren hoe dit zal verlopen.

Mondmaskers

De leerlingen dragen geen mondmasker. De leraars dragen een mondmasker wanneer zij zich tussen de leerlingen bewegen en bij elk contact met volwassenen. Faceshields gebruiken bij lesgeven vooraan blijft mogelijk

Netheid

Leraars en leerlingen kunnen vaak hun handen wassen met water en zeep of ontsmetten met handgel. De lokalen worden regelmatig verlucht. De school maakt de lokalen dagelijks grondig schoon. Het sanitair wordt twee keer per dag gepoetst.

Wat is de situatie voor de voor – en naschoolse opvang?

De scholen verzorgen voor – en naschoolse opvang.

Verder gelden de volgende zaken:

  • We zorgen voor een veilige opvang. We gebruiken zoveel mogelijk dezelfde maatregelen (zie boven). Tijdens de opvang zal het niet mogelijk zijn om de klasbubbels volledig gescheiden te houden.
  • De opvang voor schooltijd (7u-8u30) en na schooltijd (16u-18u) blijft open. Op woensdag is er enkel opvang in de voormiddag. 

Meer informatie en verloop van de verdere communicatie

Dit bericht bevat zoveel mogelijk algemene informatie.

De verschillende schoolteams zullen specifieke informatie sturen die van toepassing is op de kinderen.

Na het versturen van de specifieke informatie, kunnen de ouders bij verdere vragen in eerste instantie bij de directeurs of leerkrachten terecht.

Verder volgen we de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad.
We kunnen de lessen op school enkel herstarten, als de Veiligheidsraad de beslissing en de timing niet verandert.

Aanbevelingen en de meest actuele info over het coronavirus vind je op de informatiekanalen van de FOD Volksgezondheid

Meer info via www.info-coronavirus.be of op het gratis info-nummer 0800 14 689.