Gemeente Holsbeek

Bestrijding Aziatische hoornaar_Subsidie

Help mee de Aziatische hoornaar te bestrijden

De Aziatische hoornaar is een invasieve exoot dat bijen op zijn menu heeft staan. Gezien bijen mee verantwoordelijk zijn voor 80% van ons voedselaanbod, is de strijd tegen deze exoot zeer belangrijk. Er zijn geen natuurlijke vijanden in Vlaanderen op de zeldzame wespendief na.

Hoe herken je een Aziatische hoornaar?

De Aziatische hoornaar is net iets kleiner dan de Europese hoornaar. De Europese hoornaar is meer roodbruin en geel. De Aziatische heeft een zwarte kop en een gele band in het achterlijf. Het nest zelf is bolvormig en lichtbruin van kleur.

Op de website van het VBI en Vespa-Watch staan duidelijke foto's hoe je een Aziatische hoornaar kan herkennen.

Onderzoek en beheer

Specifiek voor de opvolging van de populatie van de Aziatische hoornaar werd het surveillance platform Vespa-watch opgericht. Met deze info wil men deze invasieve exoten in kaart brengen en de bestrijding ervan verbeteren.

Bestrijden en melden van nesten

Waar melden? 

Op waarnemingen.be maak je melding van een nest Aziatische hoornaars. Het is belangrijk om dit te blijven doen. 

Verdelgers en subsidie-aanvraag

Onze gemeenteraad zet sterk in op het bestrijden van de Aziatische Hoornaar. Omdat we jou daarbij nodig hebben, voorzien we een tegemoetkoming in de gemaakte kosten. Het maximaal terugbetaalbaar bedrag is 77,32 euro.

Een stappenplan helpt om de juiste keuze van verdelger te maken: 

Lokale bestrijders : 

Hoe terugbetaling vragen? 

Vraag aan je verdelger een factuur of betalingsbewijs met daarop het type van wesp, de locatie en wat je betaalt heb. Vraag met dit bewijs de terugbetaling aan bij de gemeente.

Aanvraag terugbetaling bestrijding van Aziatische hoornaars

Help de bijen te overleven

Meldt de invasieve exoten zodat ze bestreden kunnen worden en plant zelf een voedselbosje aan. Goed voor jou en de bijen. Hier kun je leren hoe je een voedelsbos kan aanplanten.