Gemeente Holsbeek

Elektronische identiteitskaart (eID)

Met je Belgische identiteitskaart toon je aan dat je ingeschreven bent in het bevolkingsregister van België en bewijs je in het buitenland je nationaliteit en identiteit.

In je eID zit een microchip waarmee je:

 • je je identiteit online bevestigt.
 • documenten elektronisch ondertekent.

De geldigheidsduur van je eID is tien jaar.

Uitzonderingen geldigheidsduur eID

 • eID voor personen van 12 tot 18 jaar: 6 jaar geldig.
 • eID voor personen vanaf 75 jaar: 30 jaar geldig (het certificaat voor de elektronische handtekening moet wel om de 10 jaar vernieuwd worden).

Aan jouw eID wordt er een PIN-code en een PUK-code gekoppeld.
Hierdoor kan je met je eID elektronische handtekeningen plaatsen.

 • Je PIN-code heb je steeds nodig bij ieder gebruik van je eID (deze code kan je zelf wijzigen in het gemeentehuis of thuis).
 • Je PUK-code heb je enkel nodig om je PIN-code de eerste keer in te stellen of als je je PIN-code niet meer weet, wilt wijzigen of deblokkeren.

Voor wie?

 • Op de leeftijd van 12 jaar krijgt elke Belg automatisch een identiteitskaart.
 • Kinderen die 12 jaar worden en nog een geldig Kids-ID hebben, ontvangen pas een eID op het moment dat hun kids-ID vervalt (ten laatste op de leeftijd van 14 jaar en 9 maanden).
 • Vanaf 15 jaar bent je verplicht om je identiteitskaart altijd bij je te hebben.

Procedure

Vanaf de leeftijd van 12 jaar ontvang je een oproepingskaart om je eID bij de dienst bevolking aan te vragen.

Als de geldigheidsperiode van je eID verloopt, ontvang je automatisch een oproepingskaart om een nieuwe eID aan te vragen.
Met je oproepingskaart, een recente pasfoto en je huidige identiteitskaart meld je je aan bij de dienst bevolking.
Drie weken later krijg je per brief een bericht dat je eID klaar ligt én met melding van je PIN- en PUK-code.

In een aantal gevallen kan je op eigen initiatief een eID aanvragen bij de bevolkingsdienst:

 • als je eID verloren, gestolen of beschadigd is,
 • als je pasfoto niet meer gelijkend is,
 • als je van naam of geslacht verandert,
 • bij een inschrijving na verblijf in het buitenland of ambtelijke schrapping,
 • als je een kaart aanvraagt in een andere landstaal.

Let op!

-Als Belg ben je altijd verantwoordelijk om je eigen identiteitsdocumenten te beheren.
Het is immers altijd mogelijk dat je oproepingskaart voor een nieuwe eID verloren is gegaan.
Hou daarom steeds zelf de vervaldatum in het oog.

Heb je drie weken voor de vervaldatum van je eID nog geen oproepingskaart ontvangen?
Vraag dan onmiddellijk zelf een nieuwe eID aan bij de dienst bevolking .

-In dringende gevallen kan je een spoedprocedure aanvragen met levering de volgende werkdag indien je aanvraag voor 15H doorgestuurd is.
Hiervoor betaal je een hogere kostprijs.

Prijs

 • Eerste en volgende identiteitskaart: 21 euro.
 • Bij verlies, diefstal of omwisseling op eigen initiatief: 24 euro.
 • Spoedprocedure (levering volgende werkdag bij aanvraag vóór 15H): 140 euro.

Wat meebrengen

Bij de aanvraag van je eID:

 • je oproepingskaart
 • een recente pasfoto die aan de voorwaarden (vermeld op je oproepingskaart) voldoet
 • je huidige identiteitskaart of het vervangingsattest van de politie (bij diefstal)

Bij het afhalen van je eID:

 • je oude identiteitskaart
 • de brief die je thuis kreeg met de vraag je identiteitskaart af te halen en waarop ook je PIN-en PUK-code vermeld staan