Gemeente Holsbeek

Kids-ID

De Kids-ID is een elektronische identiteitskaart voor Belgische kinderen jonger dan 12 jaar. 
Ze is verplicht voor reizen binnen Europa en naar enkele niet-Europese landen.

Een Kids-ID is een identiteitsdocument dat aan het kind toebehoort. Het kind is de houder van het document. Zoals andere officiële documenten, moet de Kids-ID het kind van de ene naar de andere ouder volgen. De ouder die de Kids-ID heeft aangevraagd, heeft niet het recht om dit document bij zich te houden.

Andere voordelen en mogelijkheden

  • Elektronische identificatie mogelijk vanaf 6 jaar
    • Veiliger surfen en chatten op internet
    • Lidkaart van de bib, sportclub,...
  • Vermelding ‘Contact met de ouders’ (+32 (0)78 150 350), 24 uur op 24 uur, 7 dagen op 7 bereikbaar.
    Met de code die je per post opgestuurd krijgt kan je een lijst van telefoonnummers samenstellen die gebeld kunnen worden als je kind in nood is.

Procedure

De persoon die het ouderlijk gezag over het kind uitoefent meldt zich, vergezeld van het kind voor wie de Kids-ID gevraagd wordt, aan bij de bevolkingsdienst.

Prijs

Normale procedure: 8 euro.

Spoedprocedure (levering volgende werkdag indien aanvraag vóór 15u): 130 euro.

Afhandeling

Drie weken na de aanvraag ontvang je de codes op de woonplaats van het kind.
Hiermee kan je de kaart komen afhalen bij de bevolkingsdienst.
De eventuele oude Kids-ID moet op dat moment ingeleverd worden.

Wat meebrengen

Recente pasfoto die aan de voorwaarden (fotomatrix) voldoet.