Gemeente Holsbeek

Inname openbaar domein (signalisatievergunning bij plaatsing container, bouwmaterialen…)

Je moet een signalisatievergunning aanvragen als je:

  • werken uitvoert of laat uitvoeren op het openbaar domein,
  • door de uitvoering van werken een deel van het openbaar domein inneemt.

Enkele voorbeelden:

  • het innemen van parkeerplaatsen, stoepen en fietspaden voor het plaatsen van een verhuiswagen en -lift, leveren van materialen ...;
  • het plaatsen van containers, bouwmaterialen ... op het openbaar domein;
  • het uitvoeren van werken waarbij de rijbaan tijdelijk bezet wordt door een mobiele werf;
  • het afsluiten van wegen door werken.

De vergunning bepaalt welke signalisatie en op welke wijze je deze moet plaatsen.
De signalisatie waarschuwt de weggebruikers voor gevaren ten gevolge van de werken of van de inname van het openbaar domein.
Ze beschermt ook de werknemers in de werkzone.

Voor wie?

Particulieren

Wanneer je als particulier het openbaar domein inneemt, dan vraag je zelf een signalisatievergunning aan.

Je kan beroep doen op de gemeentelijke uitleendienst voor werksignalisatie.
Indien je dit wenst, vermeld je dit op jouw aanvraag.
Wanneer de werken worden uitgevoerd door een aannemer, kan je geen signalisatie bekomen op de gemeentelijke uitleendienst.

Containers zijn vaak al voorzien van de nodige signalisatie, bevraag je hierover bij het verhuurbedrijf.

Aannemers

Komt een aannemer bij jou werken, dan moet de aannemer of jijzelf de inname aanvragen.
Ben je zelf aannemer en moet je komen werken aan of op het openbaar domein, dan kan je steeds zelf een signalisatievergunning aanvragen.

Een aannemer moet altijd zelf voor de opgelegde signalisatie zorgen!
(K.B. van 01/12/1975 - Algemeen Politiereglement op het wegverkeer - Art. 78.1.1)

Voorwaarden

Je hebt de toelating nodig van de overheid, de wegbeheerder,... om de werken uit te voeren.
Het bekomen van een signalisatievergunning neemt niet weg dat je nog andere vergunningen moet aanvragen, zoals bv. een stedenbouwkundige vergunning.

De aanvraag moet minstens twee weken voor de datum van inname ingediend zijn bij de gemeente Holsbeek.

De aanvraag voor innames van grotere omvang, waarbij afsluiting van de straat en/of omleiding noodzakelijk is, moet minstens vier weken voor de datum van inname ingediend zijn.

Procedure

Je kan jouw aanvraag alleen online indienen: Online aanvragen

Je bent als particulier verplicht om een duidelijk schets of plan van de inname toe te voegen aan de aanvraag. Een aannemer moet samen met dit plan, eveneens een signalisatieplan opladen. Indien deze niet aanwezig zijn, is het niet mogelijk voor het gemeentebestuur om een signalisatievergunning op te maken.

Prijs

Een signalisatievergunning aanvragen is gratis.

Afhandeling

Het gemeentebestuur beslist na advies van de politie of je gebruik mag maken van het openbaar domein. Als je aanvraag goedgekeurd wordt, dan bezorgt de verkeersdeskundige van de gemeente Holsbeek je de signalisatievergunning.

Je moet de vergunning tijdens de inname altijd kunnen voorleggen.

Je brengt de signalisatie aan met de meeste zorg en houdt deze in stand gedurende de volledige duur van de werken.