Gemeente Holsbeek

Aangifteplicht geneutraliseerde wapens

Gepubliceerd op  do 21 jan 2021
Vóór 14 maart, bij de provinciale wapendienst

Door de aanpassing van de Wapenwet moet het bezit, de overdracht, erfenis en invoer van geneutraliseerde wapens sinds 5 juni 2020 geregistreerd worden door de provincie.

Ben je in het bezit van een geneutraliseerd wapen?

Dan ben je verplicht dit vóór 14 maart te melden bij de provinciale wapendienst via een registratie-attest Model 9ter. Ook de overdracht van dergelijke wapens moet je doorgeven. Dit doe je door middel van het registratie-attest “Model 9 ter- overdracht”, eveneens te bezorgen aan de provinciale wapendienst.

Let wel dat je vuurwapens die vóór 8 april 2016 werden geneutraliseerd (en die te herkennen zijn aan de proefbankstempel met de gekroonde leeuw) pas kan overdragen naar iemand anders of overbrengen naar het buitenland nadat zij voorafgaand bij de Proefbank zijn aangeboden voor het aanbrengen van de nieuwe EU-markering conform de Europese richtlijn.

Waar vind je het registratie-atest "Model 9ter"?

Surf hiervoor na de website van de provincie Vlaams-Brabant:
Wapenvergunning | Provincie Vlaams-Brabant

Aan wie moet je het registratie-attest “Model 9ter” overmaken?

Provincie Vlaams-Brabant, dienst wapens
Provincieplein 1, 3010 Leuven
016 26 78 03
wapens@vlaamsbrabant.be