Gemeente Holsbeek

Adoptie, aangifte

De dienst burgerlijke stand heeft de taak om de adoptie in de registers te schrijven.
Kind en Gezin houdt toezicht op de procedures.
Een adoptiebureau, een notaris of de vrederechter kan jullie bijstaan tijdens het adoptieproces.

Meer info

Vlaams Centrum voor Adoptie
1060 Brussel
T 02 533 14 76 of 02 533 14 77
F 02 544 02 90