Gemeente Holsbeek

Afrikaanse varkenspest

Gepubliceerd op  ma 01 okt 2018
Het eerste geval van Afrikaanse varkenspest in Wallonië zorgt ook voor extra waakzaamheid in Vlaanderen. Mensen worden niet ziek, maar kunnen varkens wel besmetten.

Wat is Afrikaanse varkenspest?

Afrikaanse varkenspest is een zeer besmettelijke virusziekte die voorkomt bij varkens. Het virus is erg besmettelijk en vaak dodelijk voor die dieren.
Het virus is niet pathogeen voor de mens, het maakt de mens dus niet ziek.

Wat is het gevaar van Afrikaanse varkenspest?

Het grootste gevaar is economisch. De ziekte verspreidt zich zeer snel en kan ook binnen professionele varkenshouderijen toeslaan.
Voor de gezondheid van de mens is er geen enkel gevaar.

Hoe verspreidt de ziekte zich?

Het virus is aanwezig in het bloed, de weefsels, de urine, de uitwerpselen, de uitscheidingen en afscheidingen van zieke dieren. Het is zeer besmettelijk en resistent in de weefsels van de dieren. Het kan daarom op de volgende manieren worden overgedragen:

 • via de baarmoeder: biggen die zo worden besmet, blijven drager van het virus en blijven het uitscheiden gedurende meerdere maanden na de geboorte.
 • door rechtstreeks contact met een ziek dier
 • door onrechtstreeks contact: via mensen die het virus mechanisch verspreiden of via besmette uitrusting of voertuigen
 • door inname bij het voederen van onvoldoende verhit afval aan varkens

Kan de ziekte op andere dieren overslaan?

Varkenspest is enkel gevaarlijk voor varkens. Huisdieren lopen geen gevaar, net zoals de mens.

Je bijdrage als burger

Afrikaanse varkenspest kan worden overgedragen door:

 • contact met besmette varkens of everzwijnen
 • vlees/vleeswaren van besmette dieren
 • besmette voorwerpen zoals schoenen, kledij, voertuigen, materiaal
 • personen die in contact gekomen zijn met besmette dieren of die in getroffen gebieden geweest zijn.

Het virus blijft lang besmettelijk in karkassen van dieren, in het milieu en in vlees/vleeswaren van besmette dieren.

Je kan als burger helpen om de verspreiding van de ziekte tot een minimum te beperken door de volgende voorzorgsmaatregelen toe te passen:

 • geen levensmiddelen (vlees of vleeswaren) meebrengen uit de getroffen gebieden in het buitenland;
 • geen keukenafval voederen aan varkens en everzwijnen;
 • alle maaltijdresten in gesloten vuilnisbakken werpen;
 • de richtlijnen van de overheid volgen (ga niet wandelen in de bossen van een besmet gebied, ...);
 • meewerken aan de monitoring door overal in het land dood aangetroffen everzwijnen te melden.

Varkensbedrijven moeten de juiste bioveiligheidsmaatregelen nemen om besmetting naar hun bedrijven te voorkomen. (zie website FAVV)

Je bijdrage als jager

Jagers kunnen een belangrijke rol spelen in het tegengaan van de verdere verspreiding in de wilde everzwijnpopulatie. Wie in aanraking kwam met wilde varkens kan de volgende voorzorgsmaatregelen nemen:

 • Draag vloeistofdichte (wegwerp) handschoenen met lange mouwen
 • Respecteer een eet- en drinkverbod tijdens het ontweiden en manipuleren van kadavers
 • Bij ontweiden van geschoten everzwijnen in het veld de ingewanden NIET achterlaten in de natuur, de ingewanden dienen meegenomen te worden naar een wildverwerkingsinrichtingen of opgehaald te worden door een bevoegd destructiebedrijf.
 • Was handen met zeep, water en eventueel extra ontsmettingsmiddel na de werkzaamheden.
 • Al het materiaal dat gebruikt werd bij de jacht reinigen en ontsmetten, met inbegrip van de voertuigen.
 • De kledij die tijdens de jacht werd gedragen wassen aan een hoge temperatuur (minstens 60°C)
 • Gedurende minstens 48u na contact met een everzwijn niet in contact komen met gedomesticeerde varkens

Aanbevelingen bij jacht in het buitenland en Wallonië:

 • Niet jagen in de besmette gebieden die werden afgebakend in de verschillende getroffen landen
 • Geen karkassen, delen van karkassen of jachttrofeeën van everzwijnen meenemen
 • Geen honden gebruiken bij de jacht

Het is voor de vroegtijdige detectie van de ziekte heel belangrijk om everzwijnen, die dood of zwaar ziek werden aangetroffen, te melden aan de bevoegde regionale autoriteit voor ophaling en onderzoek.