Gemeente Holsbeek

Arbeidskaart, verblijf van 90 dagen, au-pair

Sedert 01/01/2019 is de procedure voor het verkrijgen van een arbeidsvergunning en arbeidskaart voor een tewerkstelling langer dan 90 dagen gewijzigd. Hiervoor dien je vanaf nu een gecombineerde vergunning (de zogeheten “single permit”) aan te vragen. Dit is een elektronische verblijfskaart die zowel een toelating tot arbeid als een toelating tot verblijf bevat.

Toelating tot arbeid met arbeidskaart (maximaal 90 dagen)

Indien je verblijf en de tewerkstelling een beoogde geldigheid hebben van maximaal 90 dagen, dan is de procedure tot gecombineerde vergunning niet van toepassing.Indien je niet vrijgesteld bent van arbeidskaart, wordt een papieren arbeidskaart afgeleverd. Je verblijf is beperkt tot deze korte duur van de tewerkstelling.


Let wel: naast een tewerkstelling en verblijf van maximaal 90 dagen worden enerzijds de plaatsing van een au-pair jongere, en anderzijds de tewerkstelling van stagiairs, Europese Blauwe Kaart en grensarbeiders (buitenlandse werknemers die zich niet vestigen in België tijdens hun tewerkstelling in België) volgens de oude procedure toegepast. De geldigheid van deze arbeidskaarten wordt niet beperkt tot negentig dagen!

De arbeidskaart C is afgeschaft

Ben je onderdaan van een derde land en verblijf je om een andere reden dan werk in België, krijg je een tijdelijk verblijfsdocument met een vermelding inzake de toelating tot arbeid ('single permit'). Deze vermelding op je verblijfskaart gebeurt automatisch, de procedure tot gecombineerde vergunning is dus op jou niet van toepassing. Je hebt dus geen aparte arbeidskaart meer nodig.