Gemeente Holsbeek

Banken sluiten alle geldautomaten in Holsbeek

Gepubliceerd op  vr 06 jan 2023
Geef een signaal aan je bank!

De gemeente strijdt voor het behoud van geldautomaten in Holsbeek

De gemeente start een actie om de banken te confronteren met de ontevredenheid over het stopzetten van elke bankdienstverlening voor 10.000 inwoners.

In de voorbije vijftien jaar sloten alle banken hun kantoren in onze gemeente. Vandaag is er in heel Holsbeek, met meer dan 10.000 inwoners, nog slechts één geldautomaat. Recent kondigde de betrokken bank aan dat deze laatste geldautomaat op 11 januari sluit.
Zelfs de gezamenlijke uitbater Batopin die door de grootbanken is opgericht, liet aan het gemeentebestuur weten dat zij geen geldautomaat in Holsbeek zullen plaatsen.

De voorbije jaren drong het gemeentebestuur bij herhaling aan op het behoud van een of meer geldautomaten in de gemeente: bij de verschillende betrokken banken, bij de bankenkoepel FEBELFIN, bij de minister…en we zullen dit blijven doen.

Doe je ook mee?

Het belang van geldautomaten in onze gemeente

Voor vele inwoners, en vooral voor ouderen (een niet onbelangrijk deel van het bankcliënteel, toch) is de nabijheid van een bankkantoor en van een geldautomaat noodzakelijk.

Natuurlijk neemt het aantal cash betalingen af ten voordele van elektronisch betalen, maar voor een belangrijk deel van de (oudere) bevolking is met de smartphone betalen geen optie, en zal cash geld ook de komende 15 jaar beschikbaar moeten blijven.

Ten tweede is elektronisch betalen op een aantal plaatsen in Holsbeek en in andere landelijke gebieden simpelweg onmogelijk omdat niet alle GSM-providers op heel het grondgebied een betrouwbare 4G-verbinding hebben. Cash geld is dan de enige mogelijkheid. Evenzo is wanneer het netwerk van de GSM-providers tijdelijk wegvalt, of wanneer de betaalverbinding van een handelaar buiten dienst is, cash de enige mogelijkheid om een brood te kopen of andere noodzakelijke inkopen te doen.

Ten derde is ook voor betalingen in een niet-professionele omgeving, zoals in het verenigingsleven en op buurtactiviteiten, cash geld noodzakelijk.

Een geldautomaat is een basisdienstverlening in elke gemeente

Het gemeentebestuur nam ondertussen contact op met Bpost, dat volgens de beheersovereenkomst met de Federale overheid een geldautomaat moet voorzien in elke gemeente waar geen automaat van een bank aanwezig is. Maar aangezien die procedure pas kan opgestart worden wanneer de laatste automaat weg is, en een nieuwe automaat plaatsen uiteraard tijd kost, zal het nog een hele tijd duren eer dit resultaat oplevert. Ondertussen worden de inwoners van Holsbeek door hun bank in de kou gezet.

Dat de banken een hele gemeente van dienstverlening afsluiten, en zelfs de gezamenlijke uitbater Batopin botweg laat weten dat zij geen geldautomaat in Holsbeek zullen plaatsen, is ongehoord.

We vragen ook jouw steun als inwoner en als klant van de banken

Betreur jij ook het gebrek aan bankdiensten in je gemeente?

Laat je bank weten dat je niet akkoord bent!

  • Download bijgevoegde modelbrief in WORD, vul hem verder aan, onderteken hem en mail of verstuur hem naar je bank.
  • Download bijgevoegde modelbrief in PDF, vul digitaal verder aan en onderteken digitaal (dit kan via het PDF-document zelf in Acrobat) en mail of verstuur hem naar je bank.

De gemeente kan jouw brief ook aan je bank bezorgen

  • Vraag naar de modelbrief aan het onthaalloket in het gemeentehuis. Vul deze in en onderteken hem. De gemeente verstuurt de brief nadien voor jou.
  • Bezorg ons via het meldingsformulier jouw gegevens en die van je bank. Wij koppelen deze gegevens nadien aan de modelbrief en verzorgen de verzending.