Gemeente Holsbeek

Beheer percelen ANB - oproep

Gepubliceerd op  do 26 aug 2021
Oproep kandidaatstelling overname beheer van percelen ANB

Het Agentschap Natuur en Bos wenst het beheer van een aantal percelen over te dragen en doet hiervoor een oproep tot kandidaatstelling.

De kandidaat beheerders wordt gevraagd om uiterlijk 10 oktober 2021 een motivatienota in te dienen bij Natuur en Bos, t.a.v. Martine Waterinckx (Havenlaan 88 bus 75 te 1000 Brussel - martine.waterinckx@vlaanderen.be).

Meer info is terug te vinden op de website.