Gemeente Holsbeek

Belastingreglement inname openbaar domein

Voor de periode van 1 juni 2022 tot en met 31 december 2025 wordt een belasting geheven op privaat gebruik van de openbare weg of het openbaar domein voor commerciële doeleinden of voor bouwwerken.

Bepaalde uitzonderingen, zoals vermeld in bijgevoegd reglement, zijn hierop van toepassing.