Gemeente Holsbeek

Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant

Gepubliceerd op  do 03 nov 2022
Laat weten wat jij ervan vindt! Het kan tot 1 maart 2023.

Maak jij mee de ruimte voor Vlaams-Brabant?

Het ontwerp van Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant is klaar!

We werken een nieuwe visie uit op de ontwikkeling van wonen, werken en leven in onze provincie. De provincie heeft daarover een ontwerp van het ruimtelijk beleid voor de komende jaren gemaakt. Daar hoort ook een milieueffectenrapport bij.

Wat vind jij hiervan? Laat het ons weten!

Je kan je mening kwijt tijdens het openbaar onderzoek dat loopt van 1 december 2022 tot en met 1 maart 2023.

Hoe reageren?

  • Per e-mail: ruimtelijkeplanning@vlaamsbrabant.be.
  • Per aangetekend schrijven aan de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven.
  • Door afgifte tegen ontvangstbewijs op het Provinciehuis (Provincieplein 1, 3010 Leuven).
  • Door afgifte tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis (Dutselstraat 15).
  • Door een reactie via het digitale participatieplatform op ruimtevoorvlaamsbrabant.be.

Meer weten? Kom naar de infomarkten!

  • Dinsdag 13 december vanaf 13u in het PIVO (Poverstraat 75) in Asse.
  • Woensdag 14 december vanaf 13u in het Provinciehuis (Provincieplein 1) in Leuven.

Alle documenten en meer info vind je op www.ruimtevoorvlaamsbrabant.be.

Je kan de documenten ook komen inkijken op het gemeentehuis (Dutselstraat 15) of in het provinciehuis (Provincieplein 1, 3010 Leuven).