Gemeente Holsbeek

Bereikbaarheid burgerzaken en vrije tijd tijdens werken gemeentehuis

Locatie burgerzaken en vrije tijd

Bibliotheekgebouw
Gravenstraat 26

Postadres: Gemeentehuis, Dutselstraat 15

Dienstverlening burgerzaken

  • eID, rijbewijs, paspoort, adreswijziging, aanmelding huwelijk of wettelijk samenwonen, een vreemdelingen- of nationaliteitsdossier
  • vuilniszakken, GFT-bak of -sticker, rattenvergif

Attesten en documenten burgerzaken kan je digitaal aanvragen via het E-loket.

Dienst burgerzaken, bevolking@holsbeek.be (016 62 95 00)

Dienstverlening vrije tijd

  • sportactiviteiten, jeugd- en speelpleinwerking, cultureel aanbod, seniorenwerking en ondersteuning lokale ondernemers

De medewerkers van de dienst vrije tijd werken uit de aard van hun functie vaak op locatie of vaker van thuis uit. Wil je een medewerker van de dienst vrije tijd spreken? Maak steeds een afspraak.

Dienst vrije tijd, cultuur@holsbeek.be (016 62 95 02) / jeugd@holsbeek.be (016 62 91 94) / sport@holsbeek.be (016 62 95 04) / senioren@holsbeek.be (016 62 95 08) / kmo@holsbeek.be (016 62 95 08)