Gemeente Holsbeek

Crisisopvangplaats voor Oekraïense vluchtelingen in Holsbeek melden

België ondersteunt Oekraïners die op de vlucht zijn, onder andere op het vlak van huisvesting.

Wie wordt in ons land opgevangen?

Concreet gaat het om personen met een verblijfsstatus (ofwel via een kort verblijf ofwel via het mechanisme voor tijdelijke bescherming dat op Europees niveau geactiveerd zal worden) die mogelijk een acute woningnood hebben.
Oekraïners zullen een verblijfsstatus (A-kaart) in ons land krijgen, die hen meteen toegang geeft tot de arbeidsmarkt.

Aangezien er mogelijk een grote instroom zal ontstaan vanuit Oekraïne, wordt een aparte procedure van gecentraliseerde registratie voorzien met bijhorende crisisnachtopvang van één of twee nachten. Daarna zal er voor veel Oekraïners nog steeds nood zijn aan tijdelijke crisishuisvesting alvorens zij zelf hun integratie kunnen aanvatten en een duurzame woonst betrekken. Hiervoor brengen wij de beschikbare crisisopvangplaatsen in kaart.

Crisisopvangplaats melden aan het gemeentebestuur

In Holsbeek worden er collectieve opvangplaatsen ingericht, maar er wordt ook gezocht naar particuliere opvang.

Kan jij vluchtelingen voor korte of langere tijd opvangen? Laat het ons weten via onderstaand formulier.
Wij zorgen ervoor dat deze informatie ook bij de federale overheid terecht komt.
Let wel: alle crisisopvangplaatsen moeten voor minimum drie maanden ter beschikking zijn.

Meld een beschikbare opvangplaats

>> Info voor gastgezinnen vanuit het Lokaal Bestuur Holsbeek
>> Overeenkomst terbeschikkingstelling tijdelijke opvangplaats
>> Huishoudelijk reglement De Pastorie