Gemeente Holsbeek

De agenda: Een overzicht van de activiteiten

Regelmatig komen een aantal inwoners samen tijdens de Ronde Tafels van het Klimaat.
Tijdens deze momenten worden alle klimaat- en milieu-ideeën besproken waarbij telkens trekkers en medewerkers zich kunnen aansluiten om een idee tot een concrete actie om te toveren.

Uiteraard komt het KAT ook zeer regelmatig samen om activiteiten voor te bereiden, de vele acties te bespreken en de belangrijke communicatie te organiseren.

Activiteiten

Hierna een overzicht van de activiteiten.

De Ronde Tafel van het Klimaat (#RTK)

1ste #RTK op 22 mei 2019

De start van het burgerinitiatief.

De meer dan 50 aanwezigen stelden meer dan 100 milieu- en klimaatideeën voor. Het is haast onmogelijk om alle voorgestelde ideeën onmiddellijk uit te voeren. Hiervoor zijn mensen nodig: trekkers en doeners.
Tijdens deze infoavond hebben ook een aantal burgers zich geëngageerd om deel uit te maken van het Klimaat Actie Team. Dit team bundelde alle ideeën per thema als voorbereiding op de volgende Ronde Tafel.

2de #RTK op 4 november 2019

Welke klimaatideeën worden als eerste opgestart?

Het Klimaat Actie Team groepeerde alle klimaatideeën van 22 mei 2019 per thema.
Tijdens deze 2de #RTK was het de bedoeling om uit het grote aantal klimaatideeën enkele concrete acties te selecteren.

3de #RTK op 14 september 2020

Bij de voorbije twee Ronde Tafels stelden vele Holsbekenaars boeiende en uitdagende ideeën voor een klimaatgezond Holsbeek voor. Achter de schermen werkt het KernActieTeam (KAT) ijverig verder aan de uitrol van interessante initiatieven.
Tijdens deze 3de Ronde Tafel kom je meer te weten over de vele initiatieven. Dit event geeft je uiteraard opnieuw de mogelijkheid om nieuwe ideeën aan te brengen of je te engageren om bestaande initiatieven van de grond te krijgen.

Normaal gezien zou de 3de Ronde Tafel doorgaan in mei, maar omwille van de coronaproblematiek werd deze uitgesteld naar het najaar.

Het Klimaat Actie Team (KAT)

Het KAT komt zeer regelmatig (ongeveer maandelijks) samen.
Ook is er veel e-mailverkeer tussen de KAT-leden om alle klimaatideeën van de Holsbekenaars te implementeren.
Een vraag voor het KAT? Een suggestie? Een nieuw idee? Of wil je aansluiten bij het KAT? Contacteer KAT_RTK_Holsbeek@hotmail.com voor meer info.