Gemeente Holsbeek

Seniorenraad

De seniorenraad adviseert het gemeentebestuur over alles wat senioren aanbelangt.
De ene keer doet ze dit op eigen initiatief, een andere keer op vraag van het bestuur.
De seniorenraad probeert ook de samenwerking tussen de verschillende seniorenbonden en het rusthuis te bevorderen.
Verder helpen onze leden bij de organisatie van activiteiten voor senioren.
Eén van die activiteiten is het jaarlijks seniorenfeest.

Samenstelling

Voorzitter
Paul Crab - vrijwilliger ouderenconsulent

Schepen voor senioren
Ann Spaepen - ann.spaepen@holsbeek.be

Gemeentelijk ambtenaar
Kris De Gussemé - (t) 016 62 95 08 - senioren@holsbeek.be

Bond Gepensioneerden Nieuwrode
Emiel Michotte

Okra Sint-Pieters-Rode
Marleen Van Bael

Okra Kortrijk-Dutsel
Greet Van Inthout
Flori Wierinckx

Okra Sint-Maurus Holsbeek (dorp)
Godelieve Thomas
Mariette Verhaegen

Onafhankelijken
Jan Mathijs
Ortwin Reymen
Walter Vanhees
Josée Verlaenen
Jan Lambeir
Lieve Nackaerts
Alice Vertommen

Interesse?

In de seniorenraad wordt gestreefd naar een afspiegeling van de lokale seniorenbevolking.
Elke belanghebbende vereniging of instelling actief in de gemeente is van harte welkom.
Ook onafhankelijke personen kunnen zich kandidaat stellen.
De vertegenwoordigers komen in de seniorenraad op voor de belangen van alle senioren en niet specifiek voor die van hun vereniging of instelling.

Voorgeschiedenis

De gemeenteraad gaf met zijn beslissing op 23 juni 1989 het officiële startsein aan de seniorenraad.
Op 2 april 2019 keurde de gemeenteraad de vernieuwde statuten goed.