Gemeente Holsbeek

Seniorenraad

De seniorenraad adviseert het gemeentebestuur over alles wat senioren aanbelangt.
De ene keer doet ze dit op eigen initiatief, een andere keer op vraag van het bestuur.
De seniorenraad probeert ook de samenwerking tussen de verschillende seniorenbonden en het rusthuis te bevorderen.
Verder helpen onze leden bij de organisatie van activiteiten voor senioren.
Eén van die activiteiten is het jaarlijks seniorenfeest.

Samenstelling

Voorzitter
Paul Crab - vrijwilliger ouderenconsulent - (t) 0486 466778 - paulcrab@skynet.be

Schepen voor senioren
Nadine Van Horebeek - nadine.vanhorebeek@holsbeek.be

Gemeentelijk ambtenaar
Kris De Gussemé - (t) 016 62 95 03 - senioren@holsbeek.be

Bond Gepensioneerden Nieuwrode
Emiel Michotte - (t)016 63 40 90 - debruyn.ivonne@outlook.be

Okra Sint-Pieters-Rode
Marleen Van Bael - (t) 016 62 29 21 - marleenvanbael@hotmail.com

Okra Kortrijk-Dutsel
Greet Van Inthout - (t)016 62 29 51 - greet.van.inthout@telenet.be
Flori Wierinckx - (t)016 62 27 35 - flori_wi@hotmail.com

Okra Sint-Maurus Holsbeek (dorp)
Godelieve Thomas - (t)016 44 71 73 - verbeek-thomas@hotmail.com
Mariette Verhaegen - (t)016 44 49 39

Okra Holsbeek-Attenhoven
Jan Mathijs - (t)016 44 45 27 - jan.mathijs.holsbeek@skynet.be
Pol Govaerts - (t)016 44 56 29 - govaertspaul@skynet.be

Interesse?

In de seniorenraad wordt gestreefd naar een afspiegeling van de lokale seniorenbevolking.
Elke belanghebbende vereniging of instelling actief in de gemeente is van harte welkom.
Ook onafhankelijke personen kunnen zich kandidaat stellen.
De vertegenwoordigers komen in de seniorenraad op voor de belangen van alle senioren en niet specifiek voor die van hun vereniging of instelling.

Voorgeschiedenis

De gemeenteraad gaf met zijn beslissing op 23 juni 1989 het officiële startsein aan de seniorenraad.
Op 9 oktober 2007 keurde de gemeenteraad de vernieuwde statuten goed.
Waar bij de eerste statuten de klemtoon eigenlijk uitsluitend bij de afgevaardigden van de plaatselijke seniorenbonden lag, werd in de nieuwe statuten melding gemaakt van “niet-aangeslotenen bij een door de gemeente erkende seniorenvereniging”.