Gemeente Holsbeek

Vast bureau

Nieuwe politieke aansturing vanaf 2019

De dagelijkse politieke aansturing van het OCMW gebeurt vanaf 2019 door het college van burgemeester en schepenen, dat ook zetelt als vast bureau.
Het vast bureau vergadert in regel iedere donderdagnamiddag, aansluitend op de vergadering van het college.

Raadpleeg hier de besluitenlijsten vanaf januari 2019 (deze link is nog niet operationeel - in afwachting worden de besluitenlijsten vanaf januari via de infoblok gepubliceerd, rechts op deze pagina)