Gemeente Holsbeek

Vast bureau

De opdracht

Het dagelijks bestuur van het OCMW wordt uitgeoefend door het vast bureau. Hiertoe kunnen onder andere bepaalde personeelszaken en -aangelegenheden behoren.

De voorzitter

De OCMW-voorzitter is van rechtswege ook voorzitter van het vast bureau.

De vergaderingen

Het vast bureau vergadert minstens 1 maal per maand.
De zittingen van het vast bureau kunnen niet bijgewoond worden door de burger.
De vergaderingen zijn niet openbaar.

De algemeen directeur neemt deel aan iedere vergadering en maakt het verslag op.