Gemeente Holsbeek

Digitale wateratlas

Gepubliceerd op  wo 01 sep 2021
De analoge atlas wordt vervangen door een digitale.

Van 1 september 2021 tot en met 28 februari 2022 kan je het ontwerp van de digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten inkijken en becommentariëren op Integraalwaterbeleid.

Atlas op papier verdwijnt

De oude, analoge atlassen van de onbevaarbare waterlopen die het juridisch statuut van de waterlopen vastleggen, worden vervangen door een digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten.

De informatie in het ontwerp voor de digitale atlas is afkomstig uit de oude analoge atlassen, de Vlaamse Hydrografische Atlas (VHA), bijkomende opmetingen van waterlopen of grachten door de waterloopbeheerders,...

Waterloopbeheerders hebben grote inspanningen gedaan om die informatie zo volledig en correct mogelijk op te nemen.

Doe de check of de gegevens correct zijn!

Mogelijks komt de informatie in het ontwerp van de digitale atlas niet volledig overeen met de situatie op het terrein, bijvoorbeeld omdat de waterloop of publieke gracht plaatselijk verlegd is of omdat de oever ingericht werd. Daarom wordt het ontwerp voorgelegd via een openbaar onderzoek.

Wanneer je vaststelt dat de loop, de breedte of de diepte van een waterloop of publieke gracht in je buurt niet overeenkomt met de weergave in de digitale atlas, dan horen wij dat graag. Op die manier kunnen wij samen de kwaliteit van de atlas verbeteren.

Waar nakijken ?

Alle informatie is te raadplegen op Integraalwaterbeleid digitale atlas.

Opmerkingen - laat het ons weten

Opmerkingen kan je via dezelfde website indienen of aan het gemeentebestuur overmaken via mail of via brief aan het college Dutselstraat 15.