Gemeente Holsbeek

Euthanasie, wilsverklaring

Je kan je wil over het levenseinde en je eventuele weigering van medische zorg uitdrukken in een zogenaamde wilsverklaring, voor het geval je niet meer in staat bent om je wil duidelijk kenbaar te maken (bijvoorbeeld door een coma).

Voorwaarden

Een wilsverklaring is geldig als ze:

 • opgesteld is volgens een wettelijk voorgeschreven modelformulier;
 • opgesteld of bevestigd is minder dan vijf jaar voor het begin van de wilsonbekwaamheid van de patiënt;
 • opgesteld is in het bijzijn van twee meerderjarige getuigen¬†(waarvan er minstens één geen materieel voordeel heeft bij het overlijden) en eventuele vertrouwenspersonen.

Procedure

 1. Een aanvraag gebeurt steeds via het wettelijk voorgeschreven modelformulier: te downloaden op deze site of verkrijgbaar bij de dienst burgerzaken.
 2. Maak de wilsverklaring in voldoende exemplaren op, zodat bij overlijden de betrokkenen (naasten en behandelend artsen) gemakkelijk toegang krijgen tot het document. Als je dit wil, kan je ook een exemplaar van de wilsverklaring laten registreren bij je gemeentebestuur, maar dit is niet verplicht.
  Je kan een exemplaar van de wilsverklaring in bewaring geven bij je huisarts.

De geldigheid hangt af van de datum van verklaring:

 • Verklaringen gedateerd vanaf 2 april 2020 blijven onbeperkt geldig.
 • Verklaringen gedateerd tot en met 1 april 2020 blijven slechts geldig voor een periode van 5 jaar vanaf de datum van verklaring. Je kan verklaringen met beperkte geldigheid altijd omzetten naar een nieuwe verklaring van onbeperkte duur.

De wilsverklaring kan op ieder ogenblik herzien of ingetrokken worden.

Wat meebrengen

Als je een exemplaar van de wilsverklaring wil laten registreren, heb je de volgende documenten nodig:

 • Ondertekend formulier voor een wilsverklaring
 • Identiteitskaart van de persoon die de wilsverklaring aanvraagt
 • Kopie identiteitskaarten van de getuigen en eventuele¬†vertrouwenspersonen