Gemeente Holsbeek

Gemeentelijk administratieve sancties (reglement)

Een gemeentelijk administratieve sanctie (GAS) is een straf, meestal een boete, die een gemeente kan opleggen voor inbreuken op zijn gemeentereglement.

Het is op die manier een instrument om op lokaal niveau een antwoord te bieden aan de problematiek van openbare overlast.

Ernstige overtredingen en gedragingen blijven strafrechtelijk beboet.