Gemeente Holsbeek

Gemeentelijk wegenregister

Op 1 september 2019 trad het decreet gemeentewegen (Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen) in werking. Dit decreet legt het kader vast voor een geïntegreerde benadering en uniforme regelgeving voor alle gemeentewegen.

Waarom een decreet gemeentewegen?

Door de vorige regelgeving werden de wegen voor niet-gemotoriseerd vervoer (de zogenaamde trage wegen) te weinig beschermd. Die wegen werden vaak ingenomen voor privédoeleinden en vervielen wanneer ze lange tijd niet gebruikt werden als buurt- of voetweg.

De gemeenten hadden te weinig slagkracht om daar iets aan te doen of om een beleid uit te tekenen voor het niet-gemotoriseerd vervoer (of zachte mobiliteit) op hun grondgebied.

Met het nieuwe decreet gemeentewegen komt hier verandering in: de gemeenten krijgen bevoegdheden die hen in staat stellen een veilig, fijnmazig netwerk van gemeentewegen uit te bouwen.

Eén statuut voor alle gemeentewegen

Het decreet bepaalt één juridisch statuut voor alle wegen in beheer van de gemeente, wat de procedures en handhaving moet vereenvoudigen. Het onderscheid tussen gewone gemeentewegen en de voormalige buurtwegen verdwijnt dus.

De regelgeving voor gemeentewegen in de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen en in het Rooilijnendecreet van 2009 wordt vanaf nu meegenomen in het nieuwe decreet. Concreet betekent dit dat de wet van 10 april 1841 wordt opgeheven en dat het Rooilijnendecreet van 2009 voortaan niet langer van toepassing is op gemeentewegen.

Je kan nog steeds de voormalige buurtwegen raadplegen op het online geoloket atlas der buurtwegen van de provincie Vlaams-Brabant https://geo.vlaamsbrabant.be/atlasbuurtwegen/.

Wat is het gemeentelijk wegenregister?

Het decreet gemeentewegen bepaalt dat de gemeente een gemeentelijk wegenregister moet opmaken en bijhouden. Dit register bevat:

  • Alle bestaande en toekomstige administratieve en gerechtelijke beslissingen over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van gemeentewegen.
  • De administratieve en gerechtelijke beslissingen over de huidige en toekomstige rooilijnen en rooilijnplannen. 

Het gemeentelijk wegenregister kan je hier online raadplegen, met alle beslissingen die werden genomen vanaf 1 september 2019; de datum van de inwerkingtreding van het decreet. Oudere beslissingen worden niet gepubliceerd.

Het wegenregister is geordend in chronologische volgorde op basis van beslissingsdatum. Je kan doorklikken op onderstaande lijst om de bijhorende PDF-bestanden te downloaden.

Volgnr. Datum beslissing Omschrijving Bijlagen
1 3 september 2019 Rooilijn- en innemingsplan Hertstraat - Appelweg Gemeenteraadsbeslissing
Rooilijnplan Hertstraat - Appelweg
2 15 oktober 2019 Rooilijn- en innemingsplan – Leuvensebaan deel 3 (deel tussen Langeveld en Oude Daalputstraat) met Kaeystraat (deel) en Hussestraatje en bijhorend buurtwegendossier

Gemeenteraadsbeslissing
Rooilijnplan Leuvensebaan deel 3

3 19 november 2019 Gewijzigd rooilijnplan inname 21 Kortrijksbaan
Gewijzigd rooilijnplan inname 97 Smisstraat
Gemeenteraadsbeslissing
Rooilijnplan inn. 21 Kortrijksebaan
Rooilijnplan inn. 97 Smisstraat
4 23 juni 2020 Vaststelling openbaar gebruik - zone Konijntjesberg

Gemeenteraadsbeslissing
Plan vaststelling openbaar gebruik - zone Konijntjesberg

5

23 februari 2021 Aanpassing rooilijnplan Gobbelsrode – OMV_2020141092 (202012) Gemeenteraadsbeslissing
Rooilijnplan Gobbelsrode
6 23 maart 2021 Aanpassing rooilijn- en innemingsplan Dorp – inn. 46 Gemeenteraadsbeslissing
Rooilijnplan inname 46 Dorp
7 27 april 2021 Rooilijnplan Schaliëndak – OMV_2020067159 (2020163) Gemeenteraadsbeslissing
Rooilijnplan Schaliëndak
8 27 april 2021 Rooilijn- en innemingsplan:
Hulsbergweg (t.e.m. perceel met woning 38)
Bovenveld:
- Deel met de woningen 21, 23, 25 en 27
- Verbindingsstuk vanaf woning nr. 41 en de
 voetgangersverbinding naar de Hulsbergweg
Gemeenteraadsbeslissing
Rooilijnplan Hulsbergweg - Bovenveld
9 25 mei 2021 Rooilijn- en innemingsplan Fietssnelweg Leuven-Aarschot F25
(deel met betrekking tot het grondgebied Holsbeek)
Gemeenteraadsbeslissing
Rooilijnplan deel 1: segment Wilsele-Holsbeek E314
Rooilijnplan deel 2: segment Wilsele-Holsbeek - Leibeek
10 13 september 2022 Project ‘Collector Winge fase 4 – deel 1 – Gravenstraat’ – rooilijnplan en innemingsdossier 

Gemeenteraadsbeslissing
Rooilijnplan Winge F4 Deel 1 - Gravenstraat (deelplan1)
Rooilijnplan Winge F4 Deel 1 - Gravenstraat (deelplan2)
Rooilijnplan Winge F4 Deel 1 - Gravenstraat (deelplan3)
Rooilijnplan Winge F4 Deel 1 - Gravenstraat (deelplan4)

11 13 september 2022 Project ‘Collector Winge fase 4 – deel 2 – Rodestraat’ – rooilijnplan en innemingsdossier 

Gemeenteraadsbeslissing
Rooilijnplan Winge F4 Deel 2 - Rodestraat (deelplan1)
Rooilijnplan Winge F4 Deel 2 - Rodestraat (deelplan2)
Rooilijnplan Winge F4 Deel 2 - Rodestraat (deelplan3)
Rooilijnplan Winge F4 Deel 2 - Rodestraat (deelplan4)
Rooilijnplan Winge F4 Deel 2 - Rodestraat (deelplan5)
Rooilijnplan Winge F4 Deel 2 - Rodestraat (deelplan6)

12 28 februari 2023 Rooilijn- en onteigeningsplan – Nobelberg, Burgemeestersstraat en 2 voetwegen nrs. 71 

Gemeenteraadsbeslissing
Rooilijnplan Nobelberg, Burgemeestersstraat en 2 voetwegen

13 12 september 2023 Rooilijn- en onteigeningsplan Attenhovendreef (Pad 58/deel), Meesberg (Pad 59/deel), Konijntjesberg, Zwaluwendreef, Vinkendreef, Mereldreef en Driedennekespad - definitieve vaststelling (Fase1 wegen met DWA-aanleg - plannen A-H)

Gemeenteraadsbeslissing
Rooilijnplan - Situatieplan
Rooilijnplan - Plan A - Attenhovendreef deel 1
Rooilijnplan - Plan B - Attenhovendreef deel 2
Rooilijnplan - Plan C - Meesberg deel 1
Rooilijnplan - Plan D - Meesberg deel 2
Rooilijnplan - Plan E - Konijntjesberg 
Rooilijnplan - Plan F - Zwaluwendreef
Rooilijnplan - Plan G - Mereldreef
Rooilijnplan - Plan H - Driedennekespad en Vinkendreef

14 30 januari 2024 Project Collector Winge fase 4 - Pastoriedreef-Kerkplein - Rooilijnplan en innemingsdossier - definitieve vaststelling

Gemeenteraadsbeslissing
Rooilijnplan - Pastoriedreef_1
Rooilijnplan - Pastoriedreef_2
Rooilijnplan - Pastoriedreef_3
Rooilijnplan - Pastoriedreef_4
Rooilijnplan - Pastoriedreef_5
Rooilijnplan - Pastoriedreef_6
Rooilijnplan - Pastoriedreef_7