Gemeente Holsbeek

Gemeentelijke zitdag belastingen

De Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën organiseert jaarlijks een zitdag in het gemeentehuis van Holsbeek:

  • Zitdag 2019: 15 mei, van 9u tot 14.30u

Holsbekenaren kunnen hier terecht voor het invullen van de belastingbrief.

Zitdagen FOD Financiën

Als inwoner van Holsbeek kan je voor het invullen van je belastingbrief ook terecht in het belastingkantoor in Leuven (Philipssite 3A): in mei van 9u tot 12u en in juni van 9u tot 15u.

Voor meer info raadpleeg de website.

Bijstand OCMW niet voor het grote publiek

Enkel specifieke doelgroepen kunnen in het OCMW terecht voor hulp m.b.t. hun belastingaangifte:

  • bewoners van een lokaal opvanginitiatief
  • inwoners met een leefloon of financiële steun equivalent leefloon
  • personen in budgetbeheer

Andere inwoners worden rechtstreeks doorverwezen naar de gemeentelijke zitdag of het belastingkantoor in Leuven.

Meer info verkrijg je via:

Sandra Cobbaert, T 016 31 42 84,
sociale.dienst@ocmw.holsbeek.be

Hoe gebeurt de belastingaangifte?

  • Op de gemeentelijke zitdag en op de zitdagen van de FOD Financiën gebeurt jouw aangifte elektronisch via de website www.taxonweb.be.

Het is verplicht jouw elektronische identiteitskaart mee te brengen (en de pincode ervan te weten).

Je eigen fiscaal dossier raadplegen

Via www.myminfin.be (website met aanslagbiljetten van de voorbije jaren, loonfiches van je werkgever,…)