Gemeente Holsbeek

Gemeentelijke zitdag belastingen - geannuleerd

Je belastingaangifte invullen?

Omwille van de coronacrisis biedt de Federale Overheidsdienst Financiën dit jaar een aangepaste dienstverlening aan.
Gemeentelijke zitdagen én invulsessies in de kantoren van de FOD Financiën worden
uitzonderlijk niet georganiseerd.

De FOD Financiën maakt het je gemakkelijk

Je aangifte via Tax-on-web (MyMinfin): simpel en snel!

Je aangifte (grotendeels vooraf ingevuld) of je voorstel van vereenvoudigde aangifte is vanaf begin mei beschikbaar in Tax-on-web (MyMinfin).

Hoe krijg je toegang tot je aangifte of voorstel van vereenvoudigde aangifte?
Ga naar www.myminfin.be en meld je aan met www.itsme.be/nl/get-started, of met je identiteitskaart, de pincode en een kaartlezer.
(Pincode vergeten of verloren? Surf naar https://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/identiteitsdocumenten/eid/aanvraag-pincode/).

Je krijgt een voorstel van vereenvoudigde aangifte?

Je gegevens zijn juist en volledig?
Je moet niets doen. Je zult automatisch je aanslagbiljet (belastingberekening) ontvangen.

Je gegevens zijn onjuist of onvolledig?

Je moet ze corrigeren, hetzij in Tax-on-web (via www.myminfin.be), hetzij via het papieren antwoordformulier.

Meer informatie? Hulp nodig?

Vind het antwoord op je vraag
• Raadpleeg de website van de FOD Financiën via: https://financien.belgium.be/nl/particulieren
• Bel de FOD Financiën op 02 572 57 57 (elke werkdag van 8.30 uur tot 17 uur).

Laat je aangifte invullen door de experten van de FOD Financiën
• Bel naar het nummer dat op de envelop van je aangifte staat zodra je die ontvangt.
• Je krijgt een afspraak om je aangifte te laten invullen per telefoon.
• Na het invullen per telefoon, ontvang je per post een document met de meegedeelde gegevens.
Je moet dat document ondertekenen en terugsturen. Je zal de indiening van je aangifte
ook kunnen afronden via Tax-on-web: https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/.

Ontvang je documenten van de FOD Financiën
digitaal via de eBox!

Maak het jezelf gemakkelijk en ontvang je documenten van de FOD Financiën digitaal via de
eBox, de digitale en beveiligde ‘brievenbus’ van de overheid.
Activeer je eBox op doemaardigitaal.be! Je krijgt dan een melding (bv. een e-mail) zodra er een nieuw document beschikbaar is.

Meer info: https://financien.belgium.be/nl/ebox.

Bijstand OCMW niet voor het grote publiek

Enkel specifieke doelgroepen kunnen in het OCMW terecht voor hulp m.b.t. hun belastingaangifte:

  • bewoners van een lokaal opvanginitiatief
  • inwoners met een leefloon of financiële steun equivalent leefloon
  • personen in budgetbeheer

Meer info verkrijg je via:

Dienst welzijn en samenleven, T 016 31 42 84,
sociale.dienst@ocmw.holsbeek.be

Je eigen fiscaal dossier raadplegen

Via www.myminfin.be (website met aanslagbiljetten van de voorbije jaren, loonfiches van je werkgever,…)