Gemeente Holsbeek

Gemeenteraad

Onze gemeenteraad heeft 21 raadsleden die om de zes jaar rechtstreeks verkozen worden door de inwoners van de gemeente.

De gemeenteraadszittingen vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis op dinsdag.
De zitting begint om 20 uur.
Iedereen die wil, mag het openbare gedeelte van de zitting bijwonen.

Het verslag en de agenda van iedere gemeenteraadszitting zijn online raadpleegbaar.
Een papieren versie van het verslag en/of de agenda kan ook bekomen worden via postverzending.
Raadpleeg hiervoor ons retributiereglement.

Opgelet: De gepubliceerde notulen zijn onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad.
Controleer daarom de eventuele opmerkingen bij de goedkeuring van het verslag van de volgende gemeenteraadszitting.