Gemeente Holsbeek

Gemeenteraad

Onze gemeenteraad heeft 21 raadsleden die om de zes jaar rechtstreeks verkozen worden door de inwoners van de gemeente.

De gemeenteraadszittingen vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis op dinsdag.
De zitting begint om 20 uur.
Iedereen die wil, mag het openbare gedeelte van de zitting bijwonen.

Zittingen 2024

  • 30 januari
  • 12 maart 
  • 23 april
  • 28 mei
  • 2 juli
  • 10 september
  • 22 oktober
  • 19 november
  • 3 december
  • 17 december

Raadpleeg hier de agenda, de besluitenlijst en de notulen van de gemeenteraad vanaf 2019

Een versie van het verslag en/of de agenda kan ook bekomen worden via e-mail.
Raadpleeg hiervoor ons retributiereglement.