Gemeente Holsbeek

Geïntegreerd Breed Onthaal (voor zorgverleners en doorverwijzers)

Samenwerkingsverband CAW, Mutualiteiten en OCMW's

Het Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) van de Eerstelijnszone Leuven Noord is een samenwerkingsverband tussen
  • Het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW),
  • De Diensten Maatschappelijk Werk van de Mutualiteiten en
  • De OCMW’s van Boortmeerbeek, Haacht, Holsbeek, Keerbergen en Tremelo.

Voor alle welzijnsvragen van je patiënt/cliënt

Bij deze diensten kan je terecht met gelijk welke welzijnsvraag. Elk van deze diensten organiseert een brede onthaalfunctie, laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk.
De samenwerking tussen deze diensten is gericht op twee belangrijke doelstellingen:
  • Het realiseren van een toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening
  • Het tegengaan van onderbescherming, zodat voor iedere burger de basisrechten worden gegarandeerd.

Personen aanmelden

Om dit te realiseren kan jij, als professionele zorgverlener en doorverwijzer, door het invullen van het online formulier, iemand aanmelden bij het Geïntegreerd Breed Onthaal.
Je komt terecht op het online aanmeldingsformulier door te klikken op onderstaande link.

Hoe werkt het GBO?

  • Je vult het online aanmeldingsformulier in en geeft hierin ook alvast mee voor welke welzijnsvraag je wenst aan te melden. Geef best, in overleg met jouw cliënt/patiënt al wat achtergrondinformatie mee.
    Indien het bekend is dat er reeds andere diensten betrokken zijn, kan je dit ook vermelden in het formulier.
  • Een hulpverlener van OCMW, CAW, Dienst Maatschappelijk werk van de Mutualiteit zal binnen de 5 werkdagen contact opnemen met jouw cliënt/patiënt voor een eerste telefonisch gesprek of om een eerste afspraak in te plannen.
  • Als dat gelukt is laten we je dit weten, als je hebt aangegeven op het formulier dat je graag feedback krijgt. We vragen hiervoor steeds toestemming aan de cliënt.

Wanneer we na 3 pogingen jouw cliënt niet kunnen bereiken, word je gecontacteerd via mail om je hierover te informeren. Daarvoor vraag je toestemming aan de cliënt. Dit geeft je de kans om dit opnieuw actief met je cliënt te bespreken.