Gemeente Holsbeek

Nieuwe Hemelwaterverordening 2023

Gepubliceerd op  wo 08 mrt 2023
Aanpassing Vlaamse regels rond opvang van hemelwater. Van toepassing op vergunningsaanvragen en meldingen die je vanaf 2 oktober 2023 indient.

Wat zijn de wijzigingen? 

  • De minimale volumes van hemelwaterputten worden opgetrokken.
  • Een hemelwaterput moet verplicht geplaatst worden bij verbouwing of uitbreiding aan bestaande gebouwen.
  • Het opgevangen hemelwater moet maximaal gebruikt worden voor toepassingen waar geen drinkwaterkwaliteit voor nodig is, waaronder: toiletspoeling, kuiswater, wasmachine en buitengebruik.
  • Het buffervolume en de infiltratieoppervlakte van de verplichte infiltratievoorziening worden vergroot.
  • Het buffervolume voor grote verharde oppervlakten wordt vergroot wanneer om technische redenen geen infiltratievoorziening kan aangelegd worden.
  • De mogelijkheid om verplichtingen met betrekking tot hemelwater collectief op te nemen wordt ingevoerd.

Deze Hemelwaterverordening 2023 treedt in werking op 2 oktober 2023, en is van toepassing op vergunningsaanvragen en meldingen die worden ingediend vanaf die datum.