Gemeente Holsbeek

Grondzaken

Hier vind je de lopende openbare onderzoeken terug die betrekking hebben tot grondzaken binnen de gemeente.

Bekendmaking openbare onderzoeken

1) Leuvensebaan - Deel 3 met inbegrip van Kaeystraat, Hussestraatje en bijhorend buurtwegendossier voor het wijzigen van de buurtwegen 2, 31 en 29

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat:

het aangepast/uitgebreid rooilijn- en innemingsplan Leuvensebaan - Deel 3 met inbegrip van Kaeystraat, Hussestraatje en bijhorend buurtwegendossier voor het wijzigen van de buurtwegen 2, 31 en 29, voorlopig werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 25 juni 2019 en onderworpen wordt aan een openbaar onderzoek.

De bundel ligt ter inzage op de dienst Wonen & Omgeving van de gemeente Holsbeek, Dutselstraat 15 te 3220 Holsbeek vanaf 11 juli 2019 t.e.m. 11 augustus 2019.

Eventuele bezwaren en/of opmerkingen worden uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek naar de gemeente Holsbeek, Dutselstraat 15 te 3220 Holsbeek per aangetekende brief verstuurd of afgegeven tegen ontvangstbewijs op de dienst Wonen & Omgeving van de gemeente Holsbeek op hetzelfde adres.

Rooilijn- en Innemingsplan (5)

Bekendmaking 

2) Onteigeningsbesluit ‘onteigening RUP recreatie – site Bruul

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Holsbeek maakt bekend dat:

het onteigeningsbesluit ‘onteigening RUP recreatie – site Bruul,

voor de percelen gelegen te Holsbeek, 2de afdeling Kortrijk-Dutsel sectie A nrs. 224e, 224d, 224a, 222a, 223a, 227h, 227k en deel van 228h (Bruul en omgeving) voorlopig werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 25 juni 2019 en onderworpen wordt aan een openbaar onderzoek.

De bundel ligt ter inzage op de dienst Wonen & Omgeving van de gemeente Holsbeek, Dutselstraat 15 te 3220 Holsbeek vanaf 18 juli 2019 t.e.m. 18 augustus 2019.

Eventuele standpunten, opmerkingen en/of bezwaren worden uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek naar de gemeente Holsbeek, Dutselstraat 15 te 3220 Holsbeek per ‘beveiligde zending’ (aangetekende brief) verstuurd.

bekendmaking

deel 1. toelichtingsnota

het voorlopig onteigeningsbesluit

onteigeningsplan publicatie

Onteigeningsprojectnota_versie17062019

opmetingsplan_perceel_A-228h

Bekendmaking besluit

 Er zijn momenteel geen bekendmakingen van besluiten.