Gemeente Holsbeek

Grondzaken

Hier vind je de lopende openbare onderzoeken terug die betrekking hebben tot grondzaken binnen de gemeente.

Bekendmaking openbare onderzoeken

Hulsbergweg

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat er een openbaar onderzoek wordt ingesteld voor:

de definitieve vaststelling van de rooilijn- en innemingsplannen, heraanleg van de Hulsbergweg (weg nr. 27) + een gedeelte van het Bovenveld (tot woning nr. 27) evenals het bijhorend buurtwegendossier voor de wijziging van de buurtweg 27.

De bundel ligt ter inzage op het gemeentehuis vanaf 14 maart 2019 tot en met 14 april 2019.

De bezwaren en/of opmerkingen kunnen tijdens de termijn van het openbaar onderzoek per aangetekend schrijven verstuurd worden naar de gemeente Holsbeek, Dutselstraat 15 te 3220 Holsbeek of afgegeven worden tegen ontvangstbewijs op de dienst Wonen en Omgeving van de gemeente Holsbeek op hetzelfde adres.

Bekendmaking besluit

 Er zijn momenteel geen bekendmakingen van besluiten.