Gemeente Holsbeek

Grondzaken

Hier vind je de lopende openbare onderzoeken terug die betrekking hebben tot grondzaken binnen de gemeente.

Bekendmaking openbare onderzoeken

Momenteel zijn er geen lopende openbare onderzoeken.

Bekendmaking besluit

Besluit Deputatie Vlaams-Brabant: gemeente Holsbeek - goedkeuring rooilijnplan en gedeeltelijke verlegging van buurtwegen nr. 2, nr. 29 en nr. 31 (Leuvensebaan fase 3)
 
Op 6 februari 2020 besliste de Deputatie van de provincie Vlaams-Brabant om:
1. Het gewijzigde rooilijnplan voor de buurtwegen nr. 2, nr. 29 en nr. 31 goed te keuren.
2. Buurtwegen nr. 2, nr. 29 en nr. 31 in de atlas der buurtwegen van Holsbeek (deelgemeente Holsbeek) gedeeltelijk te verleggen volgens het plan opgemaakt door de heer Koenraad Kockaerts, Landmeter-Expert, namens studiebureau Kockaerts bvba met zetel te 3220 Holsbeek, Gebroeders Van Tiltstraat 35.
 
Deze beslissing van de deputatie wordt door het college van burgemeester en schepenen gedurende acht dagen bekendgemaakt door aanplakking vanaf de zondag na ontvangst ervan door het gemeentebestuur.
 
Tegen de beslissing van de deputatie staat voor de gemeente en belanghebbende derden een opschortend beroep open bij de Vlaamse Regering, in te dienen bij de provinciegourneur binnen vijftien dagen na het einde van de termijn van bekendmaking, artikel 28 van de wet van 10 april 1841, zoals vervangen bij de wet van 20 mei 1863 en gewijzigd bij decreet van 4 april 2014.