Gemeente Holsbeek

Grondzaken

Hier vind je de lopende openbare onderzoeken terug die betrekking hebben tot grondzaken binnen de gemeente.

Bekendmaking openbare onderzoeken

Voetweg nr. 62 Nieuwrode

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat er een openbaar onderzoek wordt ingesteld voor:

Wijzigingsplan en rooilijnplan : voortsel tot gedeeltelijke verlegging van voetweg nr. 62 te Nieuwrode.

De bundel ligt ter inzage op het gemeentehuis vanaf 18 april 2019 tot en met 17 mei 2019 11.00u.

De bezwaren en/of opmerkingen kunnen tijdens de termijn van het openbaar onderzoek per aangetekend schrijven verstuurd worden naar de gemeente Holsbeek, Dutselstraat 15 te 3220 Holsbeek of afgegeven worden tegen ontvangstbewijs op de dienst Wonen en Omgeving van de gemeente Holsbeek op hetzelfde adres.

Bekendmaking besluit

 Er zijn momenteel geen bekendmakingen van besluiten.