Gemeente Holsbeek

Hakhoutbeheer langs de E314 in Holsbeek

Gepubliceerd op  ma 04 jan 2021
Door het Agentschap Wegen en Verkeer

Hakhoutbeheer tot 15 maart 2021

Het Agentschap Wegen en Verkeer voert deze winterperiode hakhoutbeheer uit langs onze gewestwegen en autosnelwegen. Ook langs de E314 in Holsbeek. 
Deze werken werden bij ons nog voor het jaareinde van 2020 uitgevoerd. 

Waarom hakhoutbeheer?

De sapstroom verloopt trager en bomen zijn minder kwetsbaar. 
Dit lijkt voor velen een drastische maatregel, maar het is een meerwaarde voor de natuur. 

Hakhoutbeheer zorgt voor een verjonging van de beplanting in de berm en voor een verrijking van het ecosysteem. 
Daarnaast draagt het ook bij tot de veiligheid doordat er vermeden wordt dat gevaarlijke bomen op de weg terecht kunnen komen. 

Beperkte hinder tijdens de werken

De werken worden uitgevoerd met gemotoriseerde voertuigen en machines. Buurtbewoners kunnen tijdelijk beperkte geluidshinder ondervinden.

De werken worden uitgevoerd met een mobiele werf. Hierdoor is er slechts beperkte verkeershinder.

Meer info

www.wegenenverkeer.be/hakhoutbeheer 

Copyright foto: Agentschap Wegen en Verkeer