Gemeente Holsbeek

Het gemeentelijk klimaatactieplan

Deel jouw ideeën voor het nieuwe gemeentelijk klimaatactieplan met ons.
Vul hier de bevraging in.

De visie van de gemeente, beter gekend onder de Algemene Beleidsnota 2019-2024 stelt:

"De gemeente werkt aan een gezond en duurzaam leefklimaat. We stellen een ambitieus gemeentelijk klimaatplan op. Samen met de inwoners, verenigingen, bedrijven en scholen streven we naar een klimaat neutrale gemeente."

Dit klimaatactieplan is in ontwerp en wordt een vertaling van het klimaatvisie naar concrete maatregelen.
Grote en kleine acties of projecten, realistisch wat betreft uitvoering en termijnen.

Jouw hulp is nodig

Een klimaatverhaal steunt op inwoners, gemeente, ondernemers, bedrijven, landbouwers, scholen en verenigingen die stuk voor stuk mee werken aan het behalen van klimaatdoelstellingen.

Kan het volgens jou anders en beter? Hoe kan de gemeente zich wapenen tegen de klimaatverandering? Kunnen we duurzamer leven? We horen graag je mening en zoeken samen naar haalbare oplossingen en acties.

Je hebt zeker wel ideeën rond de hoofdlijnen uit het toekomstig gemeentelijk klimaatactieplan.

  • Slimmer energieverbruik en hernieuwbare energie
  • Ruimtelijke ordening
  • Duurzame mobiliteit
  • Duurzame productie en consumptie, voeding en landbouw
  • Adaptatie (water, droogte en hitte), biodiversiteit, bossen, milieu en natuur

Je hebt nu al een goed idee en kan niet wachten om dit met het gemeentebestuur te delen. Laat het ons weten. Deel je ideeën!

Wij horen je graag

De klimaatideeënbus

De Holsbeekse Ridders voor het Klimaat installeerden een klimaatideeënbus in de inkomhal van het gemeentehuis. Jouw idee over één van de opgesomde thema's hierboven past hier zeker in. Vergeet je naam niet te vermelden. Ere wie ere toekomt.

Liever online? Dat kan!

Denk je, hé digitaal bespaart papier en energie. Heb je plots een schitterende inval om het klimaat in Holsbeek een duw in de rug te geven. Drop dan je idee online via deze link.

Dus heb je ideeën, suggesties of voorstellen die we zeker niet mogen vergeten in ons gemeentelijk klimaatactieplan, deel ze. Want we gaan met z'n allen voor een verbeterd klimaat.