Gemeente Holsbeek

Het gemeentelijk klimaatactieplan

De visie van de gemeente, beter gekend onder de Algemene Beleidsnota 2019-2024 stelt:

"De gemeente werkt aan een gezond en duurzaam leefklimaat. We stellen een ambitieus gemeentelijk klimaatplan op. Samen met de inwoners, verenigingen, bedrijven en scholen streven we naar een klimaat neutrale gemeente."

Dit klimaatactieplan wordt een vertaling van het klimaatvisie naar concrete maatregelen.
Grote en kleine acties of projecten, realistisch wat betreft uitvoering en termijnen.

Dit plan is in ontwerp.