Gemeente Holsbeek

Holsbeek vraagt meer geld voor platteland

Gepubliceerd op  di 09 jul 2019
Goedkeuring plattelandsmotie

De gemeenteraad van Holsbeek keurde unaniem een motie goed die van de Vlaamse overheid meer middelen vraagt voor het platteland.
De gemeente vraagt ook beter openbaar vervoer en ondersteuning om de open ruimte te behouden.

Onderschrijving Plattelandscharter

De gemeente onderschrijft het Plattelandscharter, dat opgesteld werd door het Congres van de Vlaamse Plattelandsgemeenten op 18 juni.

Concreet vraagt het charter aan de Vlaamse overheid:

  • meer financiële slagkracht voor plattelandsgemeenten door het Gemeentefonds te herzien, en door de diensten die de open ruimte biedt aan de stadsbewoners, te waarderen én te financieren;
  • ondersteuning bij dorpskernversterking om de open ruimte in stand te houden en oplossingen te bieden voor de sociale verdringing op het platteland;
  • beter openbaar vervoer op het platteland en een ruimtelijk beleid met duurzame ontwikkelingsmogelijkheden voor het platteland.

Intrekking Mobiscore

Daarnaast vraagt de gemeente Holsbeek in de motie ook een onmiddellijke intrekking van de Mobiscore, of tenminste een aanpassing van de parameters zodat niet enkel op de steden gefocust wordt, maar ook op de kernen van de buitengemeenten.

De gemeente heeft de motie overgemaakt aan de uittredende Vlaamse Regering en aan de Vlaamse informateur en de partijen die onderhandelen over de vorming van een nieuwe Vlaamse Regering.