Gemeente Holsbeek

IBA om je afvalwater te zuiveren (subsidie)

Zelf je afvalwater zuiveren houd je omgeving netjes! 

Wie? 

Woningen die volgens het zoneringsplan voor afvalwater gelegen zijn in een rode zone moeten zelf instaan voor het zuiveren van het afvalwater omdat ze te ver afgelegen zijn om aan te sluiten op de riolering.
Zo zal bij het afleveren van een omgevingsvergunning deze verplichting opgenomen worden indien de woning in een rode zone gelegen is. Maar ook bestaande woningen moeten er op korte termijn voor zorgen dat ze geen ongezuiverd water meer lozen in de omgeving. 

Wie niet? 

Iedereen die kan aansluiten op een openbare riolering voor afvalwater is verplicht om daarop aan te sluiten. 

Hoe? 

Een IBA (individuele behandelingsinstallatie afvalwater) is een minizuiveringsinstallatie die het huishoudelijk afvalwater ter plaatse behandelt zodat het zuiver genoeg is om in het oppervlaktewater te lozen. Het gezuiverde water moet voldoen aan de Vlarem normen. 
Voor het plaatsen van een IBA kan men subsidies aanvragen.

Toelage

De toelage voor de bouw van de IBA is éénmalig en bedraagt 50% van de kosten van de installatie, met een maximum van 4.000 euro per schijf van vijf inwoners.

Om de 10 jaar kan voor een bestaande IBA een subsidie aangevraagd worden voor het vervangen van essentiële onderdelen van de zuiveringsinstallatie of voor het aangaan van een jaarlijks onderhoudscontract. Deze subsidie bedraagt 50% van de gemaakte kosten, met een maximum van 500 euro. 

Voorwaarden

Productgebruik

Indien je zelf je afvalwater zuivert, moet je wel rekening houden met je productgebruik. Zuivering van het afvalwater gebeurt immers door goede bacteriën die voor jou werken. Dood je deze goede bacteriën, dan zuiver je niet meer en gaat het systeem vies ruiken. 

  • Leg je een IBA aan gebruik dan GEEN javel, dettol en andere BACTERIEDODENDE producten meer in grote hoeveelheden.
  • Spray dergelijke producten gewoon op een doekje indien je een oppervlak wenst te ontsmetten.
  • Deze producten hoeven niet in een toiletpot want ze lossen eventuele urinesteen niet op. Toiletblokjes gebruik je best ook niet. Gebruik producten die makkelijk afbreekbaar zijn.
  • Giet geen vetten, overschotten van geneesmiddelen, etensresten of verfverdunningsproducten in je gootsteen. Breng deze gewoon naar een inzamelpunt. Deze inzamelpunten zijn gratis. 

Verwaarloos het onderhoud niet

Ieder systeem vergt een zekere mate van onderhoud. Raadpleeg de handleiding of vraag het na bij je leverancier. 

De meeste leveranciers bieden een onderhoudscontract aan. Maar check ook zelf het water dat je hebt gezuiverd. Is het geur- en kleurloos? Dan is dat een goed teken. 

Procedure

De aanvraag voor de subsidies dient te gebeuren minstens acht dagen voordat de installatie gebouwd wordt, via een aanvraagformulier met vermelding van:

  • naam, adres en telefoonnummer van de aanvrager;
  • adres van het gebouw waar de kleinschalige waterzuivering zal gerealiseerd worden;
  • naam en adres van de firma die de waterzuiveringsinstallatie levert;
  • plan van de waterzuiveringsinstallatie en beschrijving van de werking;
  • verklaring op eer dat de aanvraag correct werd ingediend en vermelding dat de aanvrager toelating geeft tot controle. 

De toelage van het onderhoud kan ten vroegste gebeuren 10 jaar na de toekenning van de toelage voor een nieuwe installatie of na de toekenning van de vorige toelage tot onderhoud. Installaties die eerder afgekeurd waren voor de toelage kunnen geen nieuwe toelage bekomen in het kader van onderhoud of vervanging onderdelen. De aanvraag tot toelage in het kader van het onderhoud van het bestaande waterzuiveringssysteem moet ondersteund worden door een schriftelijk bewijs dat onderhoud is uitgevoerd en met de technische bepalingen van het systeem.

Prijs

De kostprijs hangt af van het systeem waarvoor je kiest. Je kan kiezen voor een natuurlijk bovengronds systeem met planten of een ondergronds systeem. Je goede bacteriën hebben steeds verse lucht nodig om goed te kunnen werken. 

Voorbeelden natuurlijke systemen

Hello Waters 

Phytocube

Voorbeelden ondergrondse systemen

Belle Aqua 

Ecobeton 

Contacteer ook lokale tuinaanleggers, grondwerkers en aannemers. Zij plaatsen vaak het systeem van jouw keuze. Bespreek goed op voorhand of ze kunnen voldoen aan je bezorgdheden.

Meer info

Meer algemene info over de werking van een IBA vind je hier.