Gemeente Holsbeek

Inzameling van roze zak succesvol gestart

Gepubliceerd op  ma 12 feb 2018
EcoWerf haalde de voorbije 6 weken de roze zakken op in 26 gemeenten. Deze worden om de 6 weken selectief huis aan huis opgehaald. Inwoners kunnen ook in de recyclageparken terecht met hun roze zakken.

Roze zakken ten laatste om 7u 's morgens buiten

Inwoners kunnen in de roze zak 100% zuivere zachte plastics kwijt, alsook harde plastics kleiner dan een emmer van 10 liter.

  • De plastics horen in een roze zak met EcoWerf-logo te zitten, die goed dichtgeknoopt en vlot hanteerbaar is.
  • De zakken dienen duidelijk zichtbaar tegen de straatkant te staan op de ophaaldag, en dit zeker vóór 7 uur 's morgens.
    Door de nieuwe rondes kan de ophaalwagen immers vroeger of later langskomen dan gewoonlijk.
  • De ophaaldata staan op de afvalkalender en op de app Recycle!.
  • Raadpleeg de afvalkalender op www.ecowerf.be voor de sorteerregels.
  • Indien stormweer is aangekondigd, zeker niet de avond voordien buitenzetten.

Mogelijke invoering p+md-zak ten vroegste vanaf 1 januari 2021

Een mogelijke nieuwe p+md-zak waarvan sprake in de berichtgeving van Fost Plus zal in onze regio ten vroegste vanaf 1 januari 2021 worden ingevoerd.
Pas vanaf dan zal in onze regio een efficiënte sortering van de inhoud van de p+md-zak in nieuwe of grondig aangepaste installaties mogelijk zijn.
Tot zolang blijven de pmd-zak en roze zak voor plastics in voege.
De invoering van een p+md-zak zal gefaseerd opgezet worden vanaf 1 januari 2019 in België, maar pas vanaf 1 januari 2021 voor de provincie Vlaams-Brabant mogelijk zijn.