Gemeente Holsbeek

Jaarrekeningen 2019

Gepubliceerd op  wo 26 aug 2020
Gemeente en OCMW

De jaarrekeningen van gemeente en OCMW zien er zeer gezond uit

Ze sluiten met een gezamenlijk positief jaarsaldo van 2.138.094 euro (1.791.104 euro voor de gemeente en 346.990 euro voor het OCMW) en een positief resultaat op kasbasis van 4.332.313 euro (2.309.846 euro voor de gemeente en 2.022.467 euro voor het OCMW).

Gemeente en OCMW voerden een zuinig beleid. De exploitatie-uitgaven stegen slechts in geringe mate. De inkomsten stegen een stuk meer dankzij een versnelde doorstorting van achterstallen door de Federale overheid.

Het goede resultaat is dan ook versterkt dankzij die financiële meevaller. Nadat de FOD Financiën in 2018 maar liefst 516.770 euro minder personenbelasting aan de gemeente had doorgestort dan die federale overheidsdienst zelf had geraamd, is die achterstand in 2019 ingelopen.

Ook los van die meevaller zijn de financiën gezond. Door het goede resultaat van 2019 heeft de gemeente een stevige buffer om de financieel moeilijke jaren aan te kunnen, die er aan komen zodra de economische gevolgen van de coronacrisis zullen gaan wegen op de inkomsten van de gemeenten.

Ondertussen investeert de gemeente fors verder in de toekomst

En heeft daarbij zelfs haar eigen record van het jaar voordien gebroken.

In 2019 werd maar liefst 6.394.300 euro geïnvesteerd in wegen en fietspaden (vooral Dorp Nieuwrode), schoolgebouwen, sportterreinen, de restauratie van de historische kerk van Kortrijk-Dutsel, waterbeheersing (ruiming van het wachtbekken in Nieuwrode),...