Gemeente Holsbeek

Keuring airconditioningsystemen

Ongeveer 40% van het totale energieverbruik in de Europese Unie komt voor rekening van de gebouwensector, die nog altijd uitbreidt.
De Europese richtlijn voor energieprestaties van gebouwen verplicht daarom o.m. de regelmatige keuring van airconditioningsystemen in gebouwen.

Bedoeling is om het rendement te verhogen en het energieverbruik te verminderen, zodat er minder broeikasgassen uitgestoten worden.

Frequentie van de keuring

In Vlaanderen moeten sinds 2011 nieuwe airco-installaties voor comfortkoeling met een nominaal koelvermogen van meer dan 12kW binnen de 12 maanden na de inbedrijfstelling een eerste keer gekeurd worden.
Nadien moeten deze installaties ook periodiek gekeurd worden.
De frequentie hiervan hangt af van het koelvermogen:

  • tussen 12 kW en 50kW: om de 5 jaar
  • van 50kW tot 250 kW: om de 3 jaar
  • van 250kW of meer: om de 2 jaar

Opleiding tot airco-deskundige

Wie airco-deskundige wil worden, moet een opleiding van 32 uur volgen in een erkend opleidingscentrum en slagen voor het bijhorende examen, met een theoretisch en een praktisch gedeelte waarbij een bestaande airco wordt gekeurd.

Wie wil deelnemen aan de opleiding moet over een zekere voorkennis en/of relevante ervaring beschikken.

Rekenblad voor de energetische keuring

Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie heeft een webtoepassing ontwikkeld die bij de energetische keuring moet worden gebruikt.
Aan de hand van een aantal observaties en metingen komt een advies uit het rekenblad gerold, dat de deskundige nog kan aanvullen.

Particulieren

Hoewel de keuring van de airco's vooral van toepassing is voor bedrijfsgebouwen, winkelscentra en dergelijke, is het voor particulieren ook aan te raden om de airco-installatie(s) in hun woning op regelmatige tijdstip te laten keuren en de filters proper te maken.

Info over de airco-energiedeskundige, opleidingscentra en het rekenblad

http://www.koeljegoed.be