Gemeente Holsbeek

Kind met een beperking (toelage)

De gemeente verleent een toelage voor een gezin met een kind met een beperking.

Procedure

Bezorg bijgevoegd aanvraagformulier aan de dienst Welzijn en Samenleving van het OCMW.