Gemeente Holsbeek

Kinderwens VZW Vlaams-Brabant

Kinderwens vzw wil ouders met een kinderwens op maat voorbereiden, ondersteunen en begeleiden. Daarbij houden ze steeds rekening met het toekomstige kind.

Daarnaast bouwt de vzw een netwerk uit van zorginstellingen, hulpverleners en educatief medewerkers die vertrouwd zijn met de thematiek.

Tevens deelt de vzw haar expertise en ervaring via het geven van vormingen voor (jong)volwassenen. We hebben een onderbouwde visie die het draagvlak in de samenleving voor kinderwens versterkt.

Meer info hierover kan je terugvinden op hun website