Gemeente Holsbeek

Laatste wilsbeschikking

Je kan zelf bepalen wat er met je lichaam gebeurt na je overlijden. Die keuze kan je laten vastleggen in de laatste wilsbeschikking, een document dat je kan opvragen bij de bevolkingsdienst.

In de laatste wilsbeschikking kan je aangeven

 • of je opteert voor een traditionele begrafenis of een crematie
 • volgens welke levensbeschouwing de eventuele uitvaartplechtigheid moet worden gehouden
 • in welke gemeente je laatste rustplaats zal zijn (enkel in het Vlaams Gewest)
 • en of je een uitvaartcontract hebt.

Bij elk overlijden gaat de gemeente na of de overledene een laatste wilsbeschikking heeft laten registreren. Als dat het geval is, gaat de gemeente na of de nabestaanden de wens van de overledene respecteren.

Procedure

Hoe kan ik een laatste wilsbeschikking laten opstellen?

Je legt een verklaring af bij de bevolkingsdienst. Deze verklaring wordt geregistreerd in het rijksregister en je krijgt een ontvangstbewijs mee.

 

Wat zijn de wettelijke mogelijkheden na een overlijden?

Je kan kiezen voor:

 • begraving
 • crematie, gevolgd door:
  • begraving van de assen binnen een begraafplaats
  • bijzetting van de assen in een columbarium
  • verstrooiing van de assen:
   • in een strooiweide op een begraafplaats
   • in de Belgische territoriale zee 
  • begraving of verstrooiing van de assen buiten de begraafplaats, met uitzondering van het openbaar domein (dit kan enkel wanneer de overledene dit schriftelijk heeft bepaald of op verzoek van de ouders of voogd van een minderjarige)
  • bewaring op een andere plaats dan de begraafplaats.

Hoe kan ik het ritueel voor de uitvaartplechtigheid bepalen?

In de laatste wilsbeschikking kan je het ritueel van de plechtigheid laten opnemen:

 • geen ritueel
 • Katholieke godsdienst
 • Protestantse godsdienst
 • Anglicaanse godsdienst
 • Orthodoxe godsdienst
 • Joodse godsdienst
 • Islamitische godsdienst
 • vrijzinnige levensovertuiging
 • neutraal filosofische overtuiging

Kunnen er nog wijzigingen worden gemaakt eenmaal ik mijn laatste wilsbeschikking heb ingediend?

Het is steeds mogelijk om zelf wijzigingen aan je laatste wilsbeschikking in te dienen via een nieuwe aanvraag bij de dienst burgerzaken. Je nabestaanden kunnen echter niets veranderen aan de wilsbeschikking en moeten je laatste wil nakomen.

Kan ik later nog een uittreksel van mijn laatste wilsbeschikking opvragen indien nodig ?

1. Via het loket

Kom langs bij onze bevolkingsdienst en breng je identiteitskaart mee.

2. Via de online toepassing van het Rijksregister

Indien je beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kan je het attest laatste wilsbeschikking raadplegen, downloaden en afdrukken.
Klik hiervoor op 'Mijn dossier'.

Prijs

Gratis.

Wat meebrengen

Je identiteitskaart.