Gemeente Holsbeek

Meer weten over het coronavirus?

Gepubliceerd op  ma 25 jan 2021
Raadpleeg de website www.info-coronavirus.be

De federale overheidsdienst Volksgezondheid brengt, in nauwe samenwerking met de Gemeenschappen en Gewesten, alle belangrijke informatie met betrekking tot het coronavirus samen op de website www.info-coronavirus.be.

Je vindt er alle informatie makkelijk terug en de “veel gestelde vragen” worden doorlopend bijgewerkt onder toezicht van een groep experten en virologen.
Ook het laatste nieuws over de evolutie in ons land is hier op een toegankelijke manier te raadplegen.

Je kan op deze website per mail al je vragen kwijt of je kan terecht op het gratis info-nummer 0800 14 689.

Ook op de twitter-account (@be_gezondheid) en facebookpagina informeert de FOD Volksgezondheid je over alle nieuwe ontwikkelingen en het hygiëneadvies waarmee je jezelf kan beschermen tegen dit virus en dus ook tegen de wintergriep.