Gemeente Holsbeek

Melding van een tijdelijke afwezigheid

Wat?

Verblijf je langer dan drie maanden op een ander adres dan je hoofdverblijfplaats, bijvoorbeeld voor studies, beroeps-, gezondheids-, toeristische redenen,...?
Meld dit dan aan de dienst Burgerzaken.

Je blijft dan ingeschreven op je hoofdverblijfplaats in Holsbeek terwijl je tijdelijk elders verblijft.

Dit is belangrijk:

 • om een ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters te voorkomen
 • voor je oproeping bij verkiezingen

Ben je meer dan zes maanden ononderbroken afwezig op je hoofdverblijfplaats zonder je tijdelijke afwezigheid te melden bij de dienst Burgerzaken?
Dan kan dit een reden zijn om de procedure "ambtshalve afvoering" op te starten, op voorwaarde dat je huidige woonplaats niet gekend is.

Raadpleeg zeker FOD Buitenlandse Zaken - Fiscale en sociale gevolgen verblijf buitenland.

Voorwaarden?

 • Je beschikt over een hoofdverblijfplaats waarnaar je op elk moment kan terugkeren.
  • Of een onbewoonde woning voldoende uitgerust en bemeubeld om er effectief te kunnen leven.
  • Of een woning bewoond door gezinsleden die al sinds de start van je tijdelijke afwezigheid in de woning verblijven.
 • Je hebt voldoende belangen in deze hoofdverblijfplaats.
 • Je afwezigheid is tijdelijk.

Uitgezonderd voor:

 • wie verblijft in verpleeginrichtingen en andere publieke en openbare instellingen in België voor therapeutische en/of medische hulpverlening
 • wie verblijft in een strafinstelling of een instelling voor sociaal verweer
 • wie een specifieke arbeid of missie in het buitenland uitvoert (beroepsmilitairen, burgerpersoneel defensie, leden federale politie, diplomaten, medewerkers ngo’s en hun gezinsleden)
 • wie met dienstplicht onder de wapens in het buitenland verblijft en de gewetensbezwaarden (enkel niet-Belgen)
 • wie om beroepsredenen, voor specifiek werk of een bepaalde opdracht in België of in het buitenland verblijft en hun gezinsleden
 • wie ouder is dan 16 jaar, studeert en financieel ten laste is van de ouders

Termijn?

 • maximaal één jaar
 • verlengbaar met één jaar

Hoe aanvragen?

Zowel voor de eerste aanvraag als de verlenging:

Niet-Belgen ontvangen een bijlage 18, waarmee je naar Holsbeek kan terugkeren.

Wie kan aangifte doen?

 • jezelf voor je eigen tijdelijke afwezigheid
 • referentiepersoon gezin voor alle gezinsleden die op hetzelfde adres wonen
 • minderjarige met uitdrukkelijk akkoord van de persoon met ouderlijk gezag (adoptie)ouders of de voogd

Wat meebrengen/meesturen bij aanvraag?

Belgen:

 • identiteitskaart (eID)
 • adres in het buitenland
 • eventuele bewijsstukken

Niet-Belgen:

 • geldig verblijfsdocument (Geen attest van immatriculatie)
 • reispaspoort
 • adres in het buitenland

Bijkomend en afhankelijk van de categorie het volgende bewijsstuk:

 • personen in verpleeginrichtingen: attest geneesheer
 • militairen: attest Ministerie van Landsverdediging
 • politie: attest FOD Justitie en Politie
 • diplomatiek en consulair personeel: attest FOD Buitenlandse Zaken
 • ontwikkelingssamenwerkers: attest hulporganisatie
 • personen met beroepsredenen: attest werkgever
 • student: attest school/hogeschool/universiteit

Wat te doen bij je terugkeer?

Je meldt je bij de dienst Burgerzaken binnen 15 dagen na je terugkeer.

Opgelet! De tijdelijke afwezigheid eindigt als:

 • je terugkeert naar je hoofdverblijfplaats
 • er nieuwe bewoners op je hoofdverblijfplaats wonen tijdens je tijdelijke afwezigheid
 • je tijdens je tijdelijke afwezigheid geen band meer hebt met het gezin op je hoofdverblijfplaats
 • je geen verlenging van tijdelijke afwezigheid hebt aangevraagd bij de dienst Burgerzaken
 • je je inschrijft op een ander adres in België of je definitief naar het buitenland verhuist