Gemeente Holsbeek

Naam, wijziging

Je kan je naam, onder bepaalde voorwaarden, wijzigen door een aanvraag in te dienen bij de FOD Justitie.