Gemeente Holsbeek

17/11 - 9.06u - UPDATE CORONAVIRUS - COVID-19: Meertalige informatie

Gepubliceerd op  di 17 nov 2020
Aangepaste online communicatie voor anderstaligen

Er worden enorm veel berichten gecommuniceerd over het coronavirus en de verplichte maatregelen die we moeten nemen. Voor anderstaligen is deze communicatie soms moeilijk te begrijpen.

De Vlaamse overheid en het Nationaal Crisiscentrum maakten daarom afspraken om de informatie over het coronavirus te vertalen in meerdere talen.

De website van het Agentschap Integratie en Inburgering bundelt preventieve maatregelen, fiches met basisinfo en links naar nuttige websites. De beschikbare info wordt eveneens voorgelezen.

Ook op de website van de federale overheid vind je posters, infofiches en audio van de officiële corona-informatie in de landstalen van België, waarvan het merendeel vertaald is naar verschillende vreemde talen. 

Aanbevelingen en de meest actuele info vind je op de informatiekanalen van de FOD Volksgezondheid

Meer info via www.info-coronavirus.be of op het gratis info-nummer 0800 14 689.