Gemeente Holsbeek

30/11 - 10.05u - UPDATE CORONAVIRUS - COVID-19: Overlegcomité versoepelt maatregelen

Gepubliceerd op  ma 30 nov 2020
De versoepelde maatregelen gaan van kracht vanaf 1 december

Het Overlegcomité besprak op vrijdag 27 november de epidemiologische situatie in ons land.
Ondanks de lichte verbetering van de gezondheidssituatie, bevindt ons land zich nog steeds op COVID-alarmniveau vier.

Het Overlegcomité nam volgende beslissingen

Heropening van de winkels onder strikte voorwaarden

 • Shoppen kan enkel gedurende korte tijd en moet alleen gebeuren (m.u.v. personen die begeleiding nodig hebben), met respect voor de basisregels (mondmasker dragen, afstand houden, handen ontsmetten).

Heropening musea en zwembaden

 • Conform het protocol van hun sector.

Kerstperiode

 • De sociale contactregels blijven gelden.
 • Alleenstaanden kunnen op Kerstavond of Kerstdag wel hun beide contacten tegelijkertijd ontvangen.
 • Voor samenkomsten blijft de regel van 4 gelden.
 • De avondklok tussen middernacht en 5 uur blijft van kracht, net als het geldende samenscholingsverbod.
 • Er komt een algemeen verbod op het verkopen en afsteken van vuurwerk.

Alle maatregelen gelden tot 15 januari 2021. Begin januari wordt een nieuwe evaluatie gemaakt.

Meer info 

Raadpleeg het Ministerieel Besluit van 28 november 2020 voor het detailoverzicht van de maatregelen.

Blijf de basisregels volgen

 • Respecteer de hygiëneregels en was je handen regelmatig.
 • Doe je activiteiten buitenshuis.
 • Denk aan kwetsbare mensen.
 • Hou afstand (1,5 meter) en draag waar nodig een mondmasker.
 • Beperk je nauwe contacten.
 • Volg de regels over bijeenkomsten.

Wat doet de gemeente Holsbeek?

Het college van burgemeester en schepenen en de gemeentediensten volgen alle communicatie vanuit de federale en Vlaamse diensten voortdurend op.

We nemen alle nodige maatregelen voor de verschillende diensten van gemeente en OCMW (thuiszorgdiensten, scholen,…), volgen de situatie op de voet en staan in nauw contact met alle betrokkenen (WZC, huisartsenkring, verenigingen,...).

Wij volgen de richtlijnen van de Federale overheid, de Gouverneur, de FOD Volksgezondheid, het Departement Onderwijs en de Vlaamse overheidsdienst Welzijn.

We antwoorden zo snel en accuraat mogelijk op alle vragen van organisatoren van evenementen.

Aanbevelingen en de meest actuele info vind je op de informatiekanalen van de FOD Volksgezondheid

Meer info via www.info-coronavirus.be of op het gratis info-nummer 0800 14 689.