Gemeente Holsbeek

16/04 - 14.30u - UPDATE CORONAVIRUS - COVID-19: Beslissingen Overlegcomité van 14 april

Gepubliceerd op  vr 16 apr 2021
Overlegcomité beslist over einde van de paaspauze

Maatregelen vanaf 19 april

Heropening scholen

Geen voltijds contactonderwijs voor:

 • Tweede en derde graad middelbaar (50% aanwezigheid in de klas)
 • Hoger onderwijs (1 dag per week fysieke aanwezigheid op de campus)

Examens mogen fysiek plaatsvinden.

Afschaffing reisverbod niet-essentiële reizen

Strikt regime van testing en quarantaine is van toepassing.

Maatregelen vanaf 26 april

Einde paaspauze voor winkels en niet-medische contactberoepen

 • Kappers en andere niet-medische beroepen heropenen onder strikte voorwaarden.
 • Het winkelen op afspraak vervalt en je mag met in totaal twee personen vanuit hetzelfde huishouden gaan winkelen

In grotere groep buiten samenkomen

Mensen mogen samen buiten komen in groepen van maximaal 10, op voorwaarde dat men voldoende afstand houdt van elkaar en/of een mondmasker draagt.

Maatregelen vanaf 8 mei

Een breed buitenpakket gaat van kracht

 • Activiteiten in georganiseerd verband kunnen met maximaal 25 personen buiten en dit voor alle leeftijden, maar zonder publiek en overnachting. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen ook maximaal met 10 binnen.
 • Heropening van de terrassen van cafés en restaurants onder strikte voorwaarden.
 • Organisatie van evenementen (incl. recepties en banketten, culturele voorstellingen en erediensten tot maximaal 50 personen).
 • Heropening pretparken.
 • Organisatie van professionele rommel- en brocantemarkten.

Afschaffing avondklok

De avondklok wordt afgeschaft en vervangen door een samenscholingsverbod van middernacht tot 5 uur 's ochtends in de openbare ruimte, met maximaal drie personen of met leden van het eigen huishouden (personen die onder hetzelfde dak wonen).

Twee nauwe contacten thuis

Je mag maximaal tegelijk twee nauwe contacten thuis ontvangen van hetzelfde gezin. Kinderen tot en met 12 jaar worden niet meegerekend.

Raadpleeg hier het Ministerieel besluit voor meer info.

Overzicht huidige maatregelen

Klik hier voor de laatste stand van zaken.

Blijf de basisregels volgen

 • Respecteer de hygiëneregels en was je handen regelmatig.
 • Doe je activiteiten buitenshuis.
 • Denk aan kwetsbare mensen.
 • Hou afstand (1,5 meter) en draag waar nodig een mondmasker.
 • Beperk je nauwe contacten.
 • Volg de regels over bijeenkomsten.

Wat doet de gemeente Holsbeek?

Het college van burgemeester en schepenen en de gemeentediensten volgen alle communicatie vanuit de federale en Vlaamse diensten voortdurend op.

We nemen alle nodige maatregelen voor de verschillende diensten van gemeente en OCMW (thuiszorgdiensten, scholen,…), volgen de situatie op de voet en staan in nauw contact met alle betrokkenen (WZC, huisartsenkring, verenigingen,...).

Wij volgen de richtlijnen van de Federale overheid, de Gouverneur, de FOD Volksgezondheid, het Departement Onderwijs en de Vlaamse overheidsdienst Welzijn.

We antwoorden zo snel en accuraat mogelijk op alle vragen van organisatoren van evenementen.

Aanbevelingen en de meest actuele info vind je op de informatiekanalen van de FOD Volksgezondheid

Meer info via www.info-coronavirus.be of op het gratis info-nummer 0800 14 689.