Gemeente Holsbeek

Neem deel aan de veiligheidsmonitor!

Gepubliceerd op  vr 17 sep 2021
Bevolkingsbevraging veiligheidsbeleid via steekproeftrekking

Misschien valt de grote veiligheidsenquĂȘte weldra wel bij jou in de bus

Dit betreft een bevraging over de werking van de lokale politie, het (on)veiligheidsgevoel, buurtproblemen en slachtofferschap.

De bevraging wordt georganiseerd in heel België en is een initiatief van de politie, in samenwerking met de Federale Overheidsdienst Binnenlandse zaken en de lokale besturen.
400.000 personen worden op toevallige wijze geselecteerd om eraan deel te nemen.

Deelnemen kan tot 12 november

Deelnemen kan online via het internet of via een vragenlijst op papier.
Alle antwoorden worden anoniem verwerkt.
De resultaten worden in het eerste semester van 2022 verwacht.

Ieders mening telt om de uitwerking van het veiligheidsbeleid in onze gemeente waar nodig te verbeteren.

Alvast bedankt voor jouw deelname!

Inwoners die via de steekproeftrekking geselecteerd worden voor deelname mogen de vragenlijst in de week van 18 oktober in de brievenbus verwachten.
Aanvankelijk stond dit in september ingepland.