Gemeente Holsbeek

19/11 - 16.34u - UPDATE CORONAVIRUS - Beslissingen Overlegcomité van 17 november

Gepubliceerd op  vr 19 nov 2021
Samen de winter door - Extra beschermingsmaatregelen van kracht vanaf 20 november 2021

Het Overlegcomité besprak op woensdag 17 november de coronasituatie in ons land.
Het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames als het aantal patiënten op intensieve zorg is de voorbije twee weken bijna verdubbeld.
Om een totale overbelasting van het gezondheidssysteem te vermijden en het onderwijs en onze economie zo normaal mogelijk te laten functioneren, heeft het Overlegcomité een reeks beschermingsmaatregelen genomen. Een strikte naleving is noodzakelijk als we een lockdown willen vermijden.

Brede mondmaskerplicht

  • Er komt een brede mondmaskerplicht in publieke binnenruimtes.
  • De mondmaskerplicht geldt vanaf de leeftijd van 10 jaar.
  • Wat het onderwijs betreft, beslissen de gemeenschappen of zij een mondmaskerplicht voor kinderen jonger dan 12 jaar willen invoeren.

Covid Safe Ticket + mondmasker verplicht

  • In de horeca + privé-bijeenkomsten die er plaats vinden (mondneusmasker dragen wanneer je niet neerzit).
  • Voor publieke evenementen en private bijeenkomsten met meer dan 50 personen binnen of meer dan 100 personen buiten.

Discotheken en dancings die geen verplichte mondmaskerdracht willen toepassen, moeten hun bezoekers verplichten het Covid Safe Ticket te combineren met een zelftest ter plaatse. Dus Covid Safe Ticket + zelftest.

Telewerk deels verplicht

Thuiswerken wordt terug deels verplicht.
Tot en met 12 december is 4 dagen per week telewerk beslist, daarna gaat het om een verplichting van 3 dagen telewerk per week.

Veralgemeende extra vaccinatie

Voor iedereen die volledig gevaccineerd is, komt er zo snel mogelijk een extra vaccinatie of boosterprik. 
Een bijkomende vaccinatiedosis was al voorzien voor een aantal doelgroepen, waaronder 65-plussers, personen met verminderde immuniteit of zij die werden ingeënt met Johnson & Johnson. Nu zal ook de rest van de bevolking in aanmerking komen voor een extra prik. 

Voor de 5 tot 11-jarigen zal de vaccinatie zo snel mogelijk opgestart worden, indien gunstig advies van de Hoge Gezondheidsraad en het Comité voor Bio-Ethiek en na goedkeuring van het Europees Geneesmiddelen Agentschap en op vrijwillige basis.

Ventilatie

Om de luchtkwaliteit in scholen en bedrijven goed op te volgen, vraagt het Overlegcomité aan de regionale ministers van Onderwijs en Werk om ervoor te zorgen dat er versneld en veralgemeend CO2-meters komen in alle lokalen van scholen en bedrijven waar veel mensen samenkomen.

De maatregelen gaan in op 20 november 2021 en gelden tot 28 januari 2022. Begin januari komt het Overlegcomité samen om de maatregelen te evalueren.

Bekijk hier het volledige nieuwsbericht met alle beslissingen van het Overlegcomité van 17 november.

Overzicht van alle Ministeriële en Koninklijke besluiten.

Overzicht huidige maatregelen

Klik hier voor de laatste stand van zaken.

Blijf jezelf en elkaar beschermen, ook als je gevaccineerd bent

  • Draag een mondmasker.
  • Beperk je contacten zoveel mogelijk of spreek buiten af.
  • Hou 1,5 meter afstand.
  • Blijf goed verluchten en ventileren.

Wat doet de gemeente Holsbeek?

Het college van burgemeester en schepenen en de gemeentediensten volgen alle communicatie vanuit de federale en Vlaamse diensten voortdurend op.

We nemen alle nodige maatregelen voor de verschillende diensten van gemeente en OCMW (thuiszorgdiensten, scholen,…), volgen de situatie op de voet en staan in nauw contact met alle betrokkenen (WZC, huisartsenkring, verenigingen,...).

Wij volgen de richtlijnen van de Federale overheid, de Gouverneur, de FOD Volksgezondheid, het Departement Onderwijs en de Vlaamse overheidsdienst Welzijn.

We antwoorden zo snel en accuraat mogelijk op alle vragen van organisatoren van evenementen.

Aanbevelingen en de meest actuele info vind je op de informatiekanalen van de FOD Volksgezondheid

Meer info via www.info-coronavirus.be of op het gratis info-nummer 0800 14 689.