Gemeente Holsbeek

03/12 - 16.50u - UPDATE CORONAVIRUS - Beslissingen Overlegcomité van 3 december

Gepubliceerd op  vr 03 dec 2021
Overlegcomité beslist winterpakket met onmiddellijke ingang

Het Overlegcomité besprak opnieuw de epidemiologische situatie in ons land. Om de druk op de zorg te verminderen werd beslist om binnenactiviteiten te beperken, de kerstvakantie voor het kleuter- en lager onderwijs vervroegd te laten ingaan op 20 december en in de middelbare scholen over te schakelen op hybride onderwijs. Mensen wordt ook gevraagd sociale contacten binnen zoveel mogelijk te beperken.

Om het hoge aantal besmettingen terug te dringen en de druk op de zorg zo snel mogelijk tot een haalbaar niveau terug te brengen, namhet Overlegcomité onderstaande beslissingen.

De maatregelen treden in werking vanaf zaterdag 4 december 2021. Het Overlegcomité evalueert de epidemiologische situatie opnieuw in de week van 20 december.

Uitbreiding mondmaskerplicht

Overal waar het dragen van een mondmasker verplicht is geldt dit vanaf de leeftijd van zes jaar.

Sociale contacten beperken

Het is sterk aanbevolen om sociale contacten maximaal te beperken en mensen bij voorkeur buiten te ontmoeten. Het gebruik van zelftesten is aangeraden.

Kinderen en onderwijs

 • De kerstvakantie voor het kleuter- en lager onderwijs gaat in vanaf 20 december.
 • Het middelbaar onderwijs wordt onder hybride vorm georganiseerd tot de examenperiode.
 • Het deeltijds kunstonderwijs volgt de regeling van het lager en middelbaar onderwijs.
 • Er wordt contactonderwijs voorzien voor de meest kwetsbare leerlingen.

Private bijeenkomsten binnen

Alle activiteiten en bijeenkomsten binnen zijn voorlopig verboden, met inbegrip van georganiseerde activiteiten, maar met uitzondering van:

 • sport
 • private bijeenkomsten thuis of in een klein toeristisch logies
 • huwelijken en uitvaarten

Publieke evenementen binnen

Evenementen met meer dan 4.000 bezoekers kunnen niet meer doorgaan vanaf zaterdag 4 december.

Vanaf maandag 6 december zijn enkel nog evenementen, culturele en andere voorstellingen en congressen binnen toegelaten onder de volgende voorwaarden:

 • een maximum van 200 bezoekers
 • zittend en met mondmasker
 • gebruik van het Covid Safe Ticket vanaf 50 bezoekers

Bioscopen kunnen publiek ontvangen met een maximum van 200 personen per zaal en mits respect van 1,5 meter tussen de gezelschappen.

Publieke evenementen buiten

Organisatoren blijven verantwoordelijk voor de maatregelen van 'crowd control'.

Telethuiswerk

De verplichting tot telewerk wordt bevestigd met maximum één terugkeerdag per week. Teambuidings en feesten op de werkvloer zijn verboden.

Horeca

De openingsuren in de horeca zijn beperkt van 5 uur ’s morgens tot 23 uur.

Sportwedstrijden binnen

Sportieve wedstrijden binnen moeten zonder publiek worden georganiseerd. Minderjarige deelnemers kunnen vergezeld worden door twee meerderjarige personen.

Bekijk hier het volledige nieuwsbericht met alle beslissingen van het Overlegcomité van 3 december.

Overzicht van alle Ministeriële en Koninklijke besluiten.

Overzicht huidige maatregelen

Klik hier voor de laatste stand van zaken.

Blijf jezelf en elkaar beschermen, ook als je gevaccineerd bent

 • Draag een mondmasker.
 • Beperk je contacten zoveel mogelijk of spreek buiten af.
 • Hou 1,5 meter afstand.
 • Blijf goed verluchten en ventileren.

Wat doet de gemeente Holsbeek?

Het college van burgemeester en schepenen en de gemeentediensten volgen alle communicatie vanuit de federale en Vlaamse diensten voortdurend op.

We nemen alle nodige maatregelen voor de verschillende diensten van gemeente en OCMW (thuiszorgdiensten, scholen,…), volgen de situatie op de voet en staan in nauw contact met alle betrokkenen (WZC, huisartsenkring, verenigingen,...).

Wij volgen de richtlijnen van de Federale overheid, de Gouverneur, de FOD Volksgezondheid, het Departement Onderwijs en de Vlaamse overheidsdienst Welzijn.

We antwoorden zo snel en accuraat mogelijk op alle vragen van organisatoren van evenementen.

Aanbevelingen en de meest actuele info vind je op de informatiekanalen van de FOD Volksgezondheid

Meer info via www.info-coronavirus.be of op het gratis info-nummer 0800 14 689.